26/06/2024

ปทุมธานี มหาวิทยาลัยชินวัตร(เมธารัถย์)เปิดตัวงาน”International Intelligence and Interventional in Multidisciplinary Research”

ปทุมธานี มหาวิทยาลัยชินวัตร(เมธารัถย์)เปิดตัวงาน”International Intelligence and Interventional in Multidisciplinary Research”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามหาวิทยาลัยชินวัตร(เมธารัถย์)เปิดตัวงาน”International Intelligence and Interventional in Multidisciplinary Research”
เสริมสร้างเครือข่ายทางวิชาการระดับนานาชาติ ที่ มหาวิทยาลัยชินวัตร(เมธารัถย์) ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี รองศาสตราจารย์ โจว เฟย อธิการบดีมหาวิทยาลัยชินวัตร(เมธารัถย์) เปิดตัวงาน “International Intelligence and Interventional in Multidisciplinary Research” ซึ่งเป็นการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เน้นในเรื่อง “การสร้างและนำแนวคิดอัจฉริยะระหว่างประเทศและการแทรกแซงในงานวิจัยทางหลากหลายด้าน” นับเป็นงานที่มีความสำคัญทางวิชาการและเสริมสร้างศักยภาพทางวิจัยในระดับนานาชาติ


โดยงานนี้ได้รับความสนับสนุนจาก 10 สถาบันการศึกษาชั้นนำในเอเซีย, ได้แก่ มาเลเซีย, ไทย, อินเดีย และ จีน ทั้งนี้เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการที่เข้มแข็งและกระจายไปทั่วทั้งภูมิภาค รองศาสตราจารย์ โจ้ว เฟย อธิการบดี มหาวิทยาลัยชินวัตร ได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่ตั้งเป้าหมายที่จะก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเซียในปี 2024 นี้ และมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายทางวิชาการที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ ในงานนี้ยังมีการมอบรางวัลความยอดเยี่ยมทางการวิจัย ระดับนานาชาติ ได้แก่ รางวัล “International Higher Education Awards 2023” แก่นักวิจัยจาก 10 สถาบันที่มีส่วนร่วมในงาน

โดยมีการตัดสินโดยกรรมการที่มีประสบการณ์ทางวิชาการมากมาย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยชินวัตร(เมธารัถย์) มุ่งสร้างเสริมความรู้และเสริมสร้างทักษะในการวิจัยที่มีคุณค่า และตั้งเป้าหมายที่จะเป็นกำลังสนับสนุนในการพัฒนาประเทศ ทั้งในด้านการศึกษาและวิจัย ในอนาคต ซึ่งงาน “International Intelligence and Interventional in Multidisciplinary Research” นี้เป็นที่ยอมรับอย่างมากในวงการวิชาการและมีความสำเร็จที่น่ายินดี เพื่อนำมหาวิทยาลัยชินวัตร(เมธารัถย์) ก้าวทันสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเซียในปี 2024 นี้

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป