21/02/2024

สระบุรี-เตรียมจัดงานวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่าให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงปัญหา

สระบุรี-เตรียมจัดงานวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่าให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงปัญหา

วันนี้(7 ก.พ.67) ที่ห้องประชุมพระพุทธบาท ศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายวิชัย บุญมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานโครงการวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ตามแผนป้องกันและดับไฟป่าจังหวัดสระบุรี ปี 2567 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์ไฟป่า ส่งเสริมทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมไฟป่าในพื้นที่จังหวัดสระบุรี โดยมีเป้าหมายในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่การเกษตร พื้นที่ชุมชน เมือง พื้นที่ประกอบการอุตสาหกรรม พื้นที่ริมทาง


โครงการวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ดำเนินการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน และตระหนักถึงอันตรายและผลกระทบของควันพิษที่เกิดจากไฟป่า ปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันไฟป่า และเป็นการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ผลักดันสระบุรี สู่เมืองคาร์บอนต่ำแห่งแรกของประเทศ


กิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สวนพฤกษศาสตร์พุแค ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มีการปลูกต้นเข็มป่า 1600 ต้นเป็นแนวกันไฟ มอบอุปกรณ์ดับไฟป่า มุลค่า 2 แสนบาท จากบริษัทซีพี-เมจิ จำกัด การจัดนิทรรศการความรู้เรื่องไฟป่า การแสดงผลงานประกวดภาพวาดของนักเรียนที่ได้รับ

รางวัล /ดำรงค์ ชื่นจินดา รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป