21/02/2024

สมุทรปราการ-ม.หัวเฉียวฯ จัดกิจกรรมประกวด “มารยาทไทย” และแนวปฏิบัติในสังคมไทย สถานศึกษา 22 แห่ง เข้าร่วมแข่งขัน

สมุทรปราการ-ม.หัวเฉียวฯ จัดกิจกรรมประกวด “มารยาทไทย” และแนวปฏิบัติในสังคมไทย สถานศึกษา 22 แห่ง เข้าร่วมแข่งขัน

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ศูนย์ฝึกปฏิบัติการ โรงแรมศรีวารี พาวิลเลียน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ท่านดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม โครงการประกวดมารยาทไทยและแนวปฏิบัติในสังคมไทย ประจำปี 2567


โดยมี คุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง พิธีกรผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ วิทยากรด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร เจ้าของบริษัท ไลท์นิ่ง โปรดักชั่น จำกัด ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “บุคลิกภาพคนรุ่นใหม่และความคาดหวังของสังคม” พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติทั้ง 4 ท่าน ประกอบไปด้วย นางมงคลทิพย์ รุ่งงามฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม นายบันเทิง เพียรค้า ผู้อำนวยการกลุ่มค่านิยมและความเป็นไทย สถาบันวัฒนธรรมศึกษา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิก สุนทรธัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และ อาจารย์สรวลสวรรค์ พจนอารี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นผู้ตัดสินการประกวดในครั้งนี้


ภายในงานประกวด ประกอบด้วย การประกวดมารยาทไทย ท่าบังคับคือการกราบเบญจางคประดิษฐ์ และการประกวดเหตุการณ์สมมติ โดยแต่ละทีมมีเวลาปฏิบัติไม่เกิน 5 นาที ซึ่งภายในงานการประกวด “มารยาทไทย” ครั้งนี้ มีสถานศึกษาส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวนทั้งสิ้น 22 แห่ง อาทิ โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ โรงเรียนเมืองพัทยา โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทร์ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม เป็นต้น


โดยทางด้าน คุณวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รองประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน อาทิ กระทรวงส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ทางมหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ โดยกองทุน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ มูลนิธิปอเต็กตึ้ง มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นส่งเสริมความเป็นไทย เพราะถือเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเยาวชนมากและถือเป็นสิ่งสำคัญ โดยตระหนักเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเอง ทางมหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ เลยจัดการประกวดนี้ขึ้นมาเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งมารยาทไทยเป็นเรื่องที่ควรต้องส่งเสริม


คุณวิรุฬ เตชะไพบูลย์ ยังกล่าวอีกว่า การประกวดมารยาทไทยนั้น มีมาตั้งแต่สมัยธนาคารศรีนคร ครั้งที่ท่าน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ เป็นประธานกรรมการธนาคารศรีนคร จึงได้มีการประกวดมารยาทไทยตั้งแต่ครั้งนั้นเป็นต้นมาจวบจนถึงปัจจุบัน โดยร่วมกับกระทรวงส่งเสริมวัฒนธรรมไทยและทางมหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ จะขอสานต่อมารยาทไทยเพื่อจรรโรงจริยธรรมและคุณธรรม อีกทั้งเพื่อเป็นการรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยและปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเยาวชนคนไทยสืบต่อไป

คิว-ข่าวสมุทรปราการ รายงาน

 

 

 

 

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป