21/02/2024

เชียงใหม่-การแข่งขันกีฬาประเพณี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย – โรงเรียนเตรียมทหาร ครั้งที่ 33

เชียงใหม่-การแข่งขันกีฬาประเพณี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย – โรงเรียนเตรียมทหาร ครั้งที่ 33

 

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ ศาลาสหมิตร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย พลตรี ธีระ ผดุงสุนทร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย – โรงเรียนเตรียมทหาร ครั้งที่ 33 โดย นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา, คณะผู้บริหาร, คณาจารย์, คณะครู, ข้าราชการ,นักเรียนเตรียมทหาร, นักเรียนยุพราชวิทยาลัยและผู้มีเกียรติร่วมกิจกรรม

นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กล่าวว่า
การแข่งขันกีฬาประเพณี ยุพราชฯ – เตรียมทหาร เกิดขึ้นเนื่องจากโรงเรียนเตรียมทหารกับโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการจัด กิจกรรมการแข่งขันกีฬาประเพณี เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างคณะผู้บังคับบัญชาคณะผู้บริหาร คณาจารย์ คณะครู และนักเรียนของทั้งสองสถาบัน โดยได้ใช้โอกาส ที่โรงเรียนเตรียมทหาร นำคณะนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ 1 มาทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีในเขตจังหวัดภาคเหนือ เพื่อประกอบการศึกษาตามหลักสูตร ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีการศึกษา ในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 33 โดยมีนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ 1 จำนวน 801 นาย พร้อมด้วยคณาจารย์ และคณะข้าราชการจำนวน 80 นาย เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

การจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาประเพณีในครั้งนี้ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย รับเป็นเจ้าภาพโดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ มีจำนวนทั้งสิ้น 4 รายการได้แก่ การแข่งขันคำคม, คณิตคิดเร็ว, A-MATH และ Scrabble Crossword Game และมีการแข่งขันกีฬาระหว่างบุคลากร รวมถึงนักเรียน ของทั้งสองสถาบัน ซึ่ง มีจำนวนทั้งสิ้น 6 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล, บาสเกตบอล, วอลเลย์บอล, เซปักตะกร้อ,เปตอง และเทเบิลเทนนิส รวมถึงมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ และ กิจกรรมนันทนาการ เพื่อเป็นการเสริมสร้างมิตรภาพ และความสัมพันธ์อันดี ระหว่างคณะผู้บังคับบัญชา ฝ่ายบริหาร คณาจารย์ คณะครู ข้าราชการ และนักเรียนของทั้งสองสถาบัน

พลตรี ธีระ ผดุงสุนทร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 กล่าวว่า
การแข่งขันกีฬาประเพณีระหว่างโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกับโรงเรียนเตรียมทหารในวันนี้ มีความยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในการสืบทอดเจตนารมณ์อันดีของทั้งสองสถาบันการแข่งขันกีฬาประเพณี ระหว่างโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกับโรงเรียนเตรียมทหารในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 33 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้สืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงความผูกพัน และความสัมพันธ์อันเหนียวแน่น ที่มีต่อกันมาอย่างยาวนาน โดยนักเรียนของทั้งสองสถาบัน ต่างก็เป็นนักเรียนที่ได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีความรู้ คู่คุณธรรม มีความศรัทธา และภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม และจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญ ก้าวหน้า และมีความมั่นคงสืบต่อไป

การแข่งขันกีฬาประเพณีในวันนี้ ขอให้นักกีฬาและกองเชียร์ได้ตระหนักถึง วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมกีฬาประเพณี ซึ่งต้องการให้กีฬาเป็นสื่อแห่งมิตรภาพและสร้างสรรค์ความสามัคคี มากกว่าผลแพ้ชนะ ดังนั้น ขอให้นักกีฬาทั้งสองสถาบันได้ทำการแข่งขันตามกฎ กติกา และอยู่บนพื้นฐานของความมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ซึ่งจะทำให้มิตรภาพของทั้งสองสถาบันได้ดำรงยั่งยืนตลอดไป

พัฒนชัย/เชียงใหม่

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป