22/02/2024

มูลนิธิมุสลิมสงเคราะห์ผู้ประสบภัยร่วมประชุมสรุปงานกิจกรรม

มูลนิธิมุสลิมสงเคราะห์ผู้ประสบภัยร่วมประชุมสรุปงานกิจกรรม

วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 67 ห้องประชุมมัสยิดบางอุทิศ ว่าที่.ร.ต.ธนิตศักดิ์ ดารามั่น ในฐานะที่ปรึกษามูลนิธิมุสลิมสงเคราะห์ผู้ประสบภัยฯ ร่วมประชุมสรุปงานในการจัดงาน ระหว่างวันที่ 19 ถึง 21 เมษายน 67 ที่เอเชียทีค ริเวอร์ฟร้อนท์ โดยมี นายภานุวัฒน์ เบ๊ญเราะมาน ประธานมูลนิธิฯ และคณะกรรมการร่วมประชุมหารือแนวทางการเตรียมงานที่จะจัดขึ้นในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี.ธนิตศักดิ์ ดารามั่น เป็นประธานอำนวยการในการจัดงาน รวมถึงมอบหมาย เชิญ ประธานเปิดงาน และประธานจัดงานในแต่ละวันด้วย โดยรูปแบบของการจัดงานในปีนี้จะเน้นเรื่องของการช่วยเหลือสังคมและการออกร้านค้าจำหน่ายอาหารอาหรับและอาหารมุสลิมนานาชาติ เนื่องจากสถานที่จัดงานที่เอเชียทีค ริเวอร์ฟร้อนท์ ได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริหารฯ ซึ่งให้การสนับสนุนสถานที่ ในการจัดกิจกรรมทุกปีโดยที่ผ่านมาทางมูลนิธิมุสลิมสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ได้ให้การช่วยเหลือพี่น้องใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ ด้วยการเปิดโรงครัวใน 3 จังหวัดคือ ปัตตานี ยะลา และ นราธิวาส โดยผ่านเครือข่ายโรงครัวนิวฟอเรส ในการจัดอาหาร ถึงผู้ได้รับผลกระทบและช่วยเหลือเยียวยาหลังน้ำลดอีกด้วย นอกจากนี้ยังได้ช่วยเหลือพี่น้องชาว ปาเลสไตน์ ในฉนวนกาซ่า เมื่อเร็วๆนี้รวมถึงการช่วยเหลือจัดกิจกรรมวันเด็กที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านปอหมื้อ ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ที่ผ่านมาอีกด้วย

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป