21/02/2024

สมุทรปราการ-กองทุน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ จัดโครงการประกวดมารยาทไทยและแนวปฏิบัติในสังคมไทย

สมุทรปราการ-กองทุน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ จัดโครงการประกวดมารยาทไทยและแนวปฏิบัติในสังคมไทย

 

ที่ศูนย์ฝึกปฏิบัติการ โรงแรมศรีวารี พาวิลเลียน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ท่านดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม โครงการประกวดมารยาทไทยและแนวปฏิบัติในสังคมไทย ประจำปี 2567


โดยมี คุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง พิธีกรผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ วิทยากรด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร เจ้าของบริษัท ไลท์นิ่ง โปรดักชั่น จำกัด ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “บุคลิกภาพคนรุ่นใหม่และความคาดหวังของสังคม” พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติทั้ง 4 ท่าน ประกอบไปด้วย นายวินัย วรวัตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมารยาทไทย นายบันเทิง เพียรค้า ผู้อำนวยการกลุ่มค่านิยมและความเป็นไทย สถาบันวัฒนธรรมศึกษา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิก สุนทรธัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และ อาจารย์สรวลสวรรค์ พจนอารี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นผู้ตัดสินการประกวดในครั้งนี้

ภายในงานประกวด ประกอบด้วย การประกวดมารยาทไทย ท่าบังคับคือการกราบเบญจางคประดิษฐ์ และการประกวดเหตุการณ์สมมติ โดยแต่ละทีมมีเวลาปฏิบัติไม่เกิน 5 นาที ซึ่งภายในงานการประกวด “มารยาทไทย” ครั้งนี้ มีสถานศึกษาส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวนทั้งสิ้น 22 แห่ง อาทิ โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ โรงเรียนเมืองพัทยา โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทร์ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม เป็นต้น


โดยทางด้าน คุณวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รองประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน อาทิ กระทรวงส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ทางมหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ โดยกองทุน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ มูลนิธิปอเต็กตึ้ง มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นส่งเสริมความเป็นไทย เพราะถือเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเยาวชนมากและถือเป็นสิ่งสำคัญ โดยตระหนักเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเอง ทางมหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ เลยจัดการประกวดนี้ขึ้นมาเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งมารยาทไทยเป็นเรื่องที่ควรต้องส่งเสริม


คุณวิรุฬ เตชะไพบูลย์ ยังกล่าวอีกว่า การประกวดมารยาทไทยนั้น มีมาตั้งแต่สมัยธนาคารศรีนคร ครั้งที่ท่าน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ เป็นประธานกรรมการธนาคารศรีนคร จึงได้มีการประกวดมารยาทไทยตั้งแต่ครั้งนั้นเป็นต้นมาจวบจนถึงปัจจุบัน โดยร่วมกับกระทรวงส่งเสริมวัฒนธรรมไทยและทางมหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ จะขอสานต่อมารยาทไทยเพื่อจรรโรงจริยธรรมและคุณธรรม อีกทั้งเพื่อเป็นการรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยและปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเยาวชนคนไทยสืบต่อไป

คิว-ข่าวสมุทรปราการ รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป