27/02/2024

”สมคิด” ตรวจความพร้อม EV เพื่อใช้ในหน่วยงานราชการ

”สมคิด” ตรวจความพร้อม EV เพื่อใช้ในหน่วยงานราชการ

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ที่อาคารรัฐสภา นายสมคิด เชื้อคง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ( ฝ่ายการเมือง ) ได้ตรวจความพร้อมรถไฟฟ้า EV เพื่อบรรจุใช้ในหน่วยงานราชการทุกแห่ง ตามนโยบายของ พณฯ นายกรัฐมนตรี โดยเบื้องต้นได้รับการสนับสนุนรถSUV VIP ตัวอย่างจากทางบริษัทในเครือฯ ZEUS CORPORATION มาให้ทดลองที่อาคารรัฐสภา โดยในการนี้นายสมคิด จะรีบนำเรียนนายกรัฐมนตรี ( นายเศรษฐา ทวีสิน ) เพื่อเร่งรัดให้หน่วยงานต่างๆที่จะต้องซื้อหรือเช่ารถเพื่อใช้ในภารกิจของทางราชการให้เปลี่ยนมาใช้ รถยนต์EV และจักรยานยนต์ EV เท่านั้น เพื่อลดมลพิษฝุ่น PM 2.5และสภาวะโลกร้อน อีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของผู้ใช้เองและทางราชการได้เป็นอย่างมาก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป