22/02/2024

ตาก – ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 346 จัดพิธีทำบุญพร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ เนื่องในวาระครบรอบหนึ่งปีที่มาปฏิบัติราชการและสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ตชด.

ตาก – ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 346 จัดพิธีทำบุญพร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ เนื่องในวาระครบรอบหนึ่งปีที่มาปฏิบัติราชการและสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ตชด.
ที่บริเวณกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 346 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก ว่าที่พันตำรวจโท อัครพล ฤทธิ์เลื่อน ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 346 เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ทำบุญเลี้ยงเพลพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป พร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ เนื่องในวาระครบรอบหนึ่งปีที่มาปฏิบัติราชการและสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัด โดยมี เจ้าหน้าที่ตำรวจ ตชดและคณะแม่บ้านตำรวจตระเวนชายแดน เข้าร่วมพิธีทำบุญในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน จากนั้นได้ทำการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกองร้อย ประกอบไปด้วย พระพุทธชินราช พระพุทธวิโมกข์ พระนิรันตราย พระสิวลี ศาลเจ้าพ่อจงอาง และ พระภูมิเจ้าที่เจ้าทาง บรรพชนที่ล่วงลับเพื่อความเป็นสิริมงคล และ ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่ กำลังพล ร้อย ตชด.346 สร้างความรักสมัครสมาน สามัคคี แก่กำลังพล ทำให้หน่วยงาน มีเกียรติ มีศักดิ์ศรีและปฏิบัติภารกิจ บรรลุเป้าหมาย สมดั่งใจหวังทุกประการ ////////////////////////////////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน จ.ตาก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป