15/04/2024

ชุมพร –  ประธานสภาทนายความจังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาทนายความ

ชุมพร –  ประธานสภาทนายความจังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาทนายความ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567  นายจรินทร์ ก๋งม้า ประชานสภาทนายความจังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมวันทนายความทนายความจังหวัดชุมพร  เนื่องด้วย ในวันที่20 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวันสถาปนาทนายความ ตามที่สภา คณะทนายความจังหวัดชุมพรนำอาหารดาวหวานทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ณ วัดคลองสะเดา ตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ในเวลา 10.30 น เริ่มพิธีสงฆ์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ทุกท่านและครอบครัวรวมถึงอุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศลแก่ทนายความผู้ล่วงลับไปแล้ว จึงขอเชิญทุกท่านและครอบครัวร่วมนำปั่น โตอาหารคาวหวานถวายภัตตาหารเพล  ต่อจากนั้นให้ความรู้กฎหมายและให้คำปรึกษาแก่ประชาชนตำบลวังใหม่และพื้นที่ใกล้เดียง ที่มาร่วมกิจกรรม ณ วัคคลองสะเดา จากการประสาบงานประชาสัมพันธ์ของผู้นำท้องที่ , ผู้นำ  ชุมชน และ สภาทนายความจังหวัดชุมพร ช่วงบ่าย พิธีเปิดแข่งขันกีฬาฟุตบอลเพื่อกระชับมิตรของทนายความจังหวัดชุมพร

นางสาวรจนา ชาติไซสง กล่าว วัตถุประสงค์ของการจัดงาน สืบเนื่อง จาก กิจกรรมกีฬาสี เมื่อครั้งก่อนหลังจากสถานการณ์ โควิด 19 เบาลง เมื่อ ปี 2565 มีเพื่อนๆทนายความ มีแนวคิดรวมตัวในการจัดกิจกรรมขึ้นมา จึงเป็นต้นเหตุของที่มา การจัดกิจกรรมกีฬาสีขึ้น โดยทีมงานได้ทำการประสาน ติดต่อ ขอความเห็น จนกระทั่งทีมงานได้ข้อสรุปรายละเอียดงานในครั้งก่อน และต่อมาในวันนี้ ทีมงานซึ่งประกอบด้วย ทนายพรศักดิ์ , ทนายอนันต์ , ทนายวีระพงษ์ (ใหม่)ทนายวัชรินทร์ (เอ๋) ทนายอมรา (จูน) และดิฉันได้รับการทวงถาม จากเพื่อนสมาชิกทนายความว่า กิจกรรมกีฬาสีจะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่ ทางทีมงานจึงได้มีการปรึกษากัน และตกลงว่า ขอให้บรรจุไว้เป็นกิจกรรมวันทนายความ เพื่อให้เพื่อนทนายความได้พบปะพูดคุย สานสร้างความสัมพันธ์ ส่งเสริมสุขภาพ และได้ร่วมสังสรรค์ส่วนในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด เกี่ยวกับกิจกรรมในครั้งนี้ ทางทีมงานได้รับการสนับสนุน จากเพื่อนสมาชิกผู้ร่วมงานทุกท่าน จากการจำหน่าย วันนี้ เสื้อ ที่ระลึก วันทนายความ ให้กับเพื่อนทนาย และได้นำส่วนต่างของราคาเสื้อ มาเป็นค่าใช้จ่ายในครั้งนี้ โอกาสนี้

นายจรินทร์ ก๋งม้า ประชานสภาทนายความจังหวัดชุมพร กล่าว่า การจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสี วันทนายความ ของสภาทนายความจังหวัดชุมพร ในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี และ งานเลี้ยงวันทนายความ เป็นอย่างดี ทำให้การจัดกิจกรรมดำเนินการ ไปด้วยความเรียบร้อย ขออำนวยอวยพรให้ทุก ท่านพบแต่ความสุข ความเจริญในชีวิต และหน้าที่การงานยิ่งๆขึ้นไป  และขอขอบคุณทุกท่านรวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ให้ความร่วมมือ วันทนายความเพื่อกระชับความสัมพันธ์ในวันทนายความในวันนี้

ธนากร โกศลเมธีรายงาน 0818923514

 

 

 

 

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป