15/04/2024

ลำปาง-ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต 15 และ 16 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการของ อ.เมืองลำปาง

ลำปาง-ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต 15 และ 16 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการของ อ.เมืองลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง เดินหน้า “ลำปาง สุขทุกด้าน” วันนี้ 20 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา 13.30 น. ว่าที่ร้อยตรี ดร.อภิชัย ศรีเมือง ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต 15 และ 16 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการของที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลำปาง โดยมี นายอำเภอเมืองลำปาง พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง สังกัดที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลำปาง ให้การต้อนรับและรายงานการขับเคลื่อนงาน
ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง และจังหวัดลำปาง ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง และสำนักทะเบียนอำเภอ…ยิ้ม ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลำปาง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป