15/04/2024

ทร.รวมพลัง รักษ์เกาะพระ ครั้งที่ 3 ป้องกันชายฝั่ง

กองทัพเรือ เปิดหน่วย “ซีล” จัดกิจกรรม “รวมพลัง รักษ์เกาะพระ ร่วมใจปลูกโกงกาง ครั้งที่ 3”

ณ ศูนย์การฝึกสงครามพิเศษทางเรือ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ (ศฝ.สร.นสร.กร.)
เกาะพระ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบด้วย หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ,
สโมสรโรตารี่อีคลับดอลฟินพัทยา, แม่บ้านมหาดไทยอำเภอสัตหีบ, กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ, โรงเรียนบ้านสัตหีบ, บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด, บริษัท
อู่ตะเกา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด, และนักทำลายใต้น้ำจู่โจมนอกราชการ เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง และร่วมเก็บขยะตามแนวชายฝั่งเกาะพระ


โดย พลเรือเอก ชาติชาย ทองสะอาด ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ได้มอบหมายให้ พลเรือโท พัลลภ
เขม้นงาน รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นผู้แทนเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ศูนย์การฝึกสงครามพิเศษทางเรือ (เกาะพระ) โดย นาวาเอก สุรพงษ์ เบญจมาตร ผบ.ศฝ.สร.นสร.กร. ร่วมกับข้าราชการ ศฝ.สร.ฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “รวมพลังรักษ์เกาะพระ” มาแล้ว 2 ครั้ง ซึ่งผลการดำเนินการประสบผลสำเร็จ ป่าโกงกางเจริญงอกงาม จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “รวมพลัง รักษ์เกาะพระ ครั้งที่ 3” ขึ้น ซึ่งโครงการ “รวมพลัง รักษ์เกาะพระ ร่วมใจปลูกโกงกาง” เป็นโครงการที่ มูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ร่วมกับกองทัพเรือ กองเรือยุทธการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ และหน่วยงานภาคเอกชน ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง


สำหรับวิธีการป้องกันการกัดเซาะโดยการปลูกโกงกาง ในครั้งนี้ นับว่าเป็นประโยชน์ในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งด้วยวิธีการตามธรรมชาติ และประหยัดงบประมาณ นอกจากจะสามารถป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งแล้ว ยังส่งผลเกิดประโยชน์ในการเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน เป็นที่หลบภัยและที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำนานาชนิด สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศ และเป็นการอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตใต้ทะเล
รวมถึงการดูแลรักษาพื้นที่ของหน่วย เพื่อให้หน่วยมีความสง่างามทั้งภายในและภายนอกอยู่เสมอ อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับข้าราชการและประชาชน ในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้นแบบที่ดีให้กับหน่วยงานต่างๆ นำไปปรับใช้ได้อีกด้วย

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป