14/04/2024

เพชรบูรณ์ รองผู้ว่าฯเชิญภัตตาหารพระราชทานถวายแด่ภิกษุ สามเณรในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ปี 2567 จังหวัดเพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์ รองผู้ว่าฯเชิญภัตตาหารพระราชทานถวายแด่ภิกษุ สามเณรในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ปี 2567 จังหวัดเพชรบูรณ์

ที่วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ให้ถวายภัตตาหารพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง พ.ศ. 2567 โดยมี นายจิรวัตร์ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เชิญภัตตาหารพระราชทาน ถวายแด่พระภิกษุ สามเณร พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนจิตอาสา และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วม

โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชปริยัติบัณฑิต รองเจ้าคณะภาค 4-5 (ธ) ประธานฝ่ายสงฆ์ให้ศีล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประธานในพิธีถวายภัตตาหารพระราชทานแด่ประธานสงฆ์ ประธานสงฆ์อนุโมทนา ถวายอดิเรก จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมถวายภัตตาหารพระราชทาน แด่ภิกษุสามเณรในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ปี 2567 จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นอันเสร็จพิธี

 

เผยแพร่โดย : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป