21/04/2024

สมัครด่วน ‼ 📣 กองทัพภาคที่ 3 เปิดรับสมัคร ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการพลเรือน พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานองค์กรของรัฐ และนักธุรกิจ เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่ 3 รุ่นที่ 5

สมัครด่วน ‼ 📣 กองทัพภาคที่ 3 เปิดรับสมัคร ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการพลเรือน พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานองค์กรของรัฐ และนักธุรกิจ เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่ 3 รุ่นที่ 5

 

 

📌คุณสมบัติ 👎

🤷‍♂️ ข้าราชการทหาร/ตำรวจ
เป็นนายทหาร/ตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร
ชั้นยศ พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก
และพันตำรวจเอก (ชั้นยศ พ.อ. น.4 ขึ้นไป)
– สำเร็จการศึกษา
จากโรงเรียนเสนาธิการของเหล่าทัพ หรือเทียบเท่า
– สำหรับผู้ที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษา
จากโรงเรียนเสนาธิการของเหล่าทัพ
หรือเทียบเท่าจะต้องมีความรู้พื้นฐาน
ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
– ต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่
และต้องมีแผนการปฏิบัติงานในพื้นที่
อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

🌟 ข้าราชการพลเรือน พนักงานรัฐวิสาหกิจ
และพนักงานองค์กรของรัฐ
– เป็นข้าราชการระดับ 8 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
ตำแหน่ง ประเภทวิชาการ
หรือประเภทผู้อำนวยการขึ้นไป
ที่มีหน่วยงานหรือองค์กร อยู่ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3
– หัวหน้าส่วนราชการด้านความมั่นคง เช่น หัวหน้าหน่วยงานด้านการปกครอง
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้บริหารสำนักูจัดการป่าไม้เขต โดยมีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3
– พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานองค์กรของรัฐ
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการกอง
หรือเทียบเท่าขึ้นไปที่องค์กร หรือหน่วยงาน อยู่ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3

📚 นักธุรกิจภาคเอกชน
– นักธุรกิจภาคเอกชน ตำแหน่ง ผู้บริหาร/ผู้จัดการหรือเทียบเท่า
เจ้าของกิจการ ที่มีสถานประกอบการ ตั้งอยู่ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3
อายุตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับการพิจารณา จากคณะกรรมการอีกครั้ง)
– ทั้งนี้ ในส่วนนักธุรกิจภาคเอกชน
มีค่าใช้จ่ายตลอดห้วงการอบรมฯ

📆 หมดเขตรับสมัคร 20 เมษายน 2567
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร ตาม QR Code 💻✨

📱 กรอกข้อมูลใน google forms ตาม QR Code 🖥️✨

👉 ส่งเอกสารการรับสมัครผ่านแอบพลิเคชันไลน์
ตาม QR Code

📲 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : กองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5524 2859 ในวันและเวลาราชการ

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป