21/04/2024

จันทบุรี-รมช.ไชยา ผลักดันจันทบุรีโมเดลตลาดลำไย-ทุเรียน คึกคัก มั่นใจเกษตรกรมีความพร้อมผลิตผลไม้คุณภาพส่งออก สร้างรายได้ให้พี่น้องชาวสวนผลไม้

จันทบุรี-รมช.ไชยา ผลักดันจันทบุรีโมเดลตลาดลำไย-ทุเรียน คึกคัก มั่นใจเกษตรกรมีความพร้อมผลิตผลไม้คุณภาพส่งออก สร้างรายได้ให้พี่น้องชาวสวนผลไม้

วันนี้ ( 8 มี.ค.67 ) ที่ โรงงานลำไยแพลททินัม ฟรุ๊ต ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะเดินทางมาตรวจราชการ พบปะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนลำไย ติดตามสถานการณ์ผลไม้ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี รับทราบปัญหา อุปสรรค และความสำเร็จในการส่งออกผลไม้ของเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี โดยนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และประชาชน เกษตรกรให้การต้อนรับ


นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า จังหวัดจันทบุรีเป็นพื้นที่ผลิตและส่งออกผลไม้อันดับต้น ๆ ของประเทศ มีความได้เปรียบในการเพาะปลูก โดยเฉพาะการร่วมมือกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ส่วนจังหวัด เกษตรกร และเอกชนในพื้นที่มีการช่วยกันดูแลการผลิต การคัดเลือก การส่งเสริมความรู้ให้เกษตรกร เพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตให้มีประสิทธิภาพ ได้รับมาตรฐาน GAP นำไปสู่การส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ อาทิ อินโดนีเซีย ที่ไทยเข้าไปครองตลาดนำเข้าผลไม้ได้ถึงร้อยละ 85 จึงเกิดจันทบุรีโมเดล จังหวัดต้นแบบการเพาะปลูกสินค้าเกษตร ตามนโยบายรัฐบาล “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้”


นอกจากนี้ รมช. ไชยา ได้รับเรื่องจากเกษตรกรขอให้ช่วยจัดหาแหล่งน้ำสำหรับเพาะปลูกลำไยในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อน และอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้ง จึงได้มอบหมายให้รองปลัดเกษตรฯ นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ และกรมชลประทานรับเรื่องไปดูแลให้เกษตรกรชาวสวนลำไยมีน้ำเพียงพอต่อการเพาะปลูกและบริโภค ทั้งนี้ รมช.ไชยา จะนำเรื่องเรียน ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ต่อไป
หลังจากนั้น รัฐมนตรีช่วยฯ ไชยา ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนลำไย และสวนทุเรียนหนามดำ ในพื้นที่อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี พร้อมให้กำลังใจเกษตรกรชาวสวนผลไม้ให้พัฒนาสินค้าเกษตรคุณภาพ สามารถส่งออกไปยังประเทศที่มีกำลังซื้อสูง และเชื่อมั่นว่าผลไม้ไทยยังคงเป็นที่ต้องการอันดับ 1 ในตลาดโลก สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรและกอบโกยเม็ดเงินเข้าประเทศได้จำนวนมหาศาล อีกด้วย

 

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี 089-6767346
พสิษฐ์ เขม้นเขตวิทย์ รายงาน ศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก 062-7584334

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป