15/04/2024

พังงา-ปลื้มใจ!!หนูๆโรงเรียนบ้านบางด้งรับวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยจบหลักสูตรปฐมวัยพร้อมสู่การเรียนระดับประถมฯพ่อแม่ดีใจถ้วนหน้า

พังงา-ปลื้มใจ!!หนูๆโรงเรียนบ้านบางด้งรับวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยจบหลักสูตรปฐมวัยพร้อมสู่การเรียนระดับประถมฯพ่อแม่ดีใจถ้วนหน้า
เมื่อวันที่ 8 มี.ค.67 ที่โรงเรียนบ้านบางด้ง ม.5 ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ได้มีพิธีมอบวุฒิบัติบัณฑิตน้อยแก่นักเรียนในระดับอนุบาลที่จบหลักสูตรปฐมวัยของโรงเรียนประจำปีการศึกษา 66
โดยมี น.ส.สกุลกาญจน์ ไตรทิพย์กาญจน์ ผอ.โรงเรียน คณะครู คณะกรรมการการศึกษา ผู้ปกครอง เด็กนักเรียนของโรงเรียน นักเรียนระดับอนุบาลเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง
ปัจจุบันโรงเรียนบ้านบางด้งมีการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้น ป.6 พิธีมอบวุฒิบัตรการศึกษาให้กับบัณฑิตน้อยที่สำเร็จการศึกษาของโรงเรียนบ้านบางด้งประจำปีการศึกษา 66 ซึ่งผ่านการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ มีสติ เสริมสร้างเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนาการอย่างสมดุลเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขก่อนเข้าสู่การศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา อนุปริญญาปริญญา ทำงานและเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไป
………………….
ภาพ/ข่าว โกอู๋@นักข่าวอาวุโสจังหวัดพังงา/นายพงษ์ศักดิ์ ประทีป รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป