15/04/2024

ร้อยเอ็ด…อบจ.ร้อยเอ็ดเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบจ.101 คัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

ร้อยเอ็ด…อบจ.ร้อยเอ็ดเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบจ.101 คัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

วันนี้( 8 มีนาคม 2567) เวลา 10.00 น. นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธษนเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล “อบจ.101 คัพ” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 โดยมี
พลตำรวจตรีสิงห์ทอง พลลา ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด, นางสาววิภาดา รัตนโรจนา ประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด, นายภิเด่น พงศ์อุดมสุข ป้องกันจังหวัดร้อยเอ็ด, นางภควัลรัตน์ มณีสร้อย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด และนักกีฬา เข้าร่วม ณ สนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็นรุ่นประชาชนทั่วไป จำนวน 20 ทีม และรุ่นอาวุโส อายุ 45 ปีขึ้นไป จำนวน 17 ทีม ซึ่งผู้เข้าแข่งขันต้องมีภูมิลำเนา ในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นตัวแทนทั้ง 20 อำเภอ แข่งขันในระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ ถึง เดือน พฤษภาคม 2567

ทัังนี้ เพื่อยกระดับมาตรฐานกีฬาฟุตบอลในท้องถิ่นให้สูงขึ้น รวมถึงให้ประชาชนในท้องถิ่นใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด ซึ่งสำหรับรางวัลการแข่งขันชนะเลิศประเภทประชาชน รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล จำนวน 100,000 บาท และประเภทอาวุโส รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท รวมเงินรางวัลทั้งสิ้นกว่า 300,000 บาท

 

โกสิทธิ์/ร้อยเอ็ด(ห)
081-377-2689

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป