14/04/2024

นครนายก – สโมสรลูกเสือเพชรขุนด่านร่วมกับสโมสรลูกเสือจังหวัดนครนายก จัดอบรมหลักสูตร ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น

นครนายก – สโมสรลูกเสือเพชรขุนด่านร่วมกับสโมสรลูกเสือจังหวัดนครนายก จัดอบรมหลักสูตร ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น

สโมสรลูกเสือเพชรขุนด่านร่วมกับสโมสรลูกเสือจังหวัดนครนายก จัดอบรมหลักสูตร ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น S.B.T.C. รุ่นที่ ๑/๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๗-๑๐ มีนาคม ๒๕๖๗

ที่ค่ายลูกเสือสาริกา ตำบลสาริกา อำเภอเมืองจังหวัดนครนายก ตามคำสั่งสำนักงานลูกเสือจังหวัดนครนายก ที่ ๕/๒๕๖๗ โดย นายศุภกิณห์ แวงชิน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ตำแหน่งผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดนครนายก มีผู้เข้ารับการอบรม ลูกสามัญ 38 คน และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ จำนวน 47 คน รวมผู้อบรม 85คน ผู้อบรมเป็นข้าราชการครูจากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดนครนายกและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อนำไปพัฒนาให้กับนักเรียนเพื่อให้เกิดระเบียบ วินัย มีจิตอาสา ด้านคุณธรรม จริยธรรม สืบต่อไป

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่//ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป