14/04/2024

ตราด-กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับคณะนิเทศศาสตร์ มรภ.รำไพพรรณี จัดโครงการ สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ “สัญจร”โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม

ตราด-กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับคณะนิเทศศาสตร์ มรภ.รำไพพรรณี จัดโครงการ สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ “สัญจร”โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม “จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์”จังหวัดตราด อาจารย์ ดร.ภูริพัฒน์ แก้วตาธนวัฒนา คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พัฒนาหลักสูตร รายวิชาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สู่การขยายผลการเฝ้าระวังสื่อที่ ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ในภาคตะวันออก กิจกรรม อบรมให้ความรู้คู่มือเครือข่ายสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม “จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์” จังหวัดตราด

ซึ่งมีวัตถุของการจัดกิจกรรม เพื่อการอบรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาเพื่อการขยายผล คู่มือเครือข่าย สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา มีทักษะการรู้เท่าทันสื่อ,การเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์,การผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมีวิทยากรให้ความรู้ ประกอบไปด้วย อาจารย์ ดร.ตรี บุญเจือ ผู้อำนวยการสำนักรับเรื่องร้องเรียนและ คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม สำนักงาน กสทช.และคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับคณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ซึ่งมีคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม “จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์” เข้าร่วมราว 120 คน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป