21/04/2024

เพชรบูรณ์ -โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม จัดปัจฉิมนิเทศและรับใบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นม.6และม.3 ปีการศึกษา2566

เพชรบูรณ์ -โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม จัดปัจฉิมนิเทศและรับใบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นม.6และม.3 ปีการศึกษา2566

วนางอรทัย อินการทุม ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโป่งพิทยาคม พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นม. 3 และม. 6 ประจำปีการศึกษา 2566 ในโอกาสนี้นักเรียนได้กราบสักการะพระพุทธรูปประจำโรงเรีนน เดินผ่านธงเกียรติยศ คณะครูบายศรีสู่ขวัญผูกข้อมือ และรับฟังปัจฉิมโอวาทจากนายยุทธ ศรีทองสุข ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวังโป่งพิทยาคม และร่วมมอบวุฒิบัตรพร้อมช่อดอกไม้กับนักเรียนที่เรียนดี ต่อจากนั้นนางอรทัย อินการทุม ผู้อำนวยการได้ทำพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา สร้างความประทับใจให้กับผู้ปกครองที่มาร่วมแสดงความยินดี

ยุทธ วังโป่ง ภาพ/ข่าว

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป