18/04/2024

นครนายก – ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครนายก ประชุมเสวนาสภากาแฟ หัวข้อ “ทิศทางการปฏิบัติราชการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครนายก” เพื่อบูรณาการองค์กรเครือข่ายขับเคลื่อนการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

นครนายก – ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครนายก ประชุมเสวนาสภากาแฟ หัวข้อ “ทิศทางการปฏิบัติราชการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครนายก” เพื่อบูรณาการองค์กรเครือข่ายขับเคลื่อนการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ที่ห้องพิมพ์จันทร์ โรงเรมจันทรารีสอรท์ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก พันเอกศักดิพงศ์ ไพรแก้ว หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุมเสวนาสภากาแฟ หัวข้อ “ทิศทางการปฏิบัติราชการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครนายก” โดยมีพันตำรวจโทพศิน หลาวทอง สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครนายก ได้ชี้แจงการดำเนินงานของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครนายก ที่ผ่านมาเพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบทิศทางการดำเนินงานตามนโยบาย

เพื่อบูรณาการองค์กรเครือข่ายขับเคลื่อนการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบเสวนาสภากาแฟ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ร่วมกันทั้งที่ผ่านมาและจะเดินหน้าไปพร้อมๆกัน โดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน (ผู้ประกอบการ) สื่อมวลชน ในบรรยากาศที่อบอุ่น ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ แรงงานต่างชาติ และนักท่องเที่ยว ตลอดจนประชาชน ได้เข้าใจในภารกิจที่ต้องปฏิบัติให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เพื่อมุ่งหวังให้บุคคลที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปทุกภาคส่วนได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่//ผู้สื่อขุ่าวจังหวัดนครนายก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป