21/04/2024

นครนายก – การประชุมพระสังฆาธิการ คณะสงฆ์จังหวัดนครนายก ภาค 12 ระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล และเลขานุการทุกรูป

นครนายก – การประชุมพระสังฆาธิการ คณะสงฆ์จังหวัดนครนายก ภาค 12 ระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล และเลขานุการทุกรูป

เมื่อเวลา 13.00 น.ของวันที่ 13 มีนาคม 2567 ที่วัดพราหมณี (วัดหลวงพ่อปากแดง) พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เป็นประธานในการประชุมพระสังฆาธิการ คณะสงฆ์จังหวัดนครนายก ภาค12 ระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้สคณะตำบล และเลขานุการทุกรูป ตามมติมหาเถรสมาคมที่143/2546 ครั้งที่ 1 ตามระเบียบวาระที่


1.1 เรื่องการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล และเลขานุการทุกรูป
1.2 เรื่องพิธีพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศ และผ้าไตร ประจำปีพุทธศักราช 2566 พระสังฆาธิการจังหวัดนครนายก ที่ได้รับพระราขทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร
1.3 เรื่องการติดตามตรวจเยี่ยมและประเมินผล โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระดับหน ของหนตะวันออก ประจำปีพุทธศักราช 2566 ฯลฯเป็นต้น

สมบัติ เนินใหม่/รัชชานนท์ เนินใหม่//ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป