21/04/2024

“พัชรวาท” เปิดงาน “วันช้างไทย” ชู “ขุนพลแห่งนักรบประจำชาติ”

“พัชรวาท” เปิดงาน “วันช้างไทย” ชู “ขุนพลแห่งนักรบประจำชาติ”

 

เมื่อวันที่ 13 มี.ค.ที่จังหวัดลำปาง พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางไปเป็นประธานพิธีวันช้างไทย ประจำปี 2567 จัดขึ้นโดยสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนการจัดงานวันช้างไทยให้การต้อนรับ


โดย พล.ต.อ.พัชรวาท กล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่า ช้างไทย เป็นสัตว์มงคลที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองเกี่ยวข้องกับสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ วิถีชีวิตแห่งช้างไทย ยังผูกพันกับคนไทยอย่างแนบแน่น ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งในยามศึกสงครามและยามสงบสุข ปัจจุบันช้างไทย ประสบกับสภาวะวิกฤตต่าง ๆ มากมาย ปัญหาช้างล้นป่า เนื่องจากพื้นที่ป่าในประเทศลดลง ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้าง หรือโรคอุบัติใหม่ในช้าง ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขและการช่วยเหลือเพื่ออนุรักษ์ช้างให้อยู่ร่วมกับคนได้อย่างมีความสุข


“ขอขอบคุณ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จังหวัดลำปาง และหน่วยงานต่างๆ ที่สนับสนุน และเข้าร่วมงานวันช้างไทยในปีนี้ เพื่อเป็นการรำลึกถึงบุญคุณและเชิดชูขุนพลแห่งนักรบหรือช้างไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของช้างไทย และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ช้างให้คงอยู่ อีกทั้งยังเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ในการอนุรักษ์และบริบาลช้างทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในอนาคตความเป็นอยู่ของช้างไทย จะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด”พล.ต.อ.พัชรวาทกล่าว

จากนั้น พล.ต.อ.พัชรวาท ลั่นฆ้องชัยเพื่อเป็นการเปิดงานและมอบรางวัลการจัดประกวดซุ้มอาหารช้าง และรางวัลควาญช้างดีเด่น ประจำปี 2567 พร้อมทั้งร่วมเลี้ยงอาหารช้างบนสะโตกใหญ่ โดยมีช้างเข้าร่วมพิธีมากกว่า 100 เชือก ทั้งนี้ภายในงานมีกิจกรรมที่เล็งเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของช้างไทย เช่น การบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ฮ้องขวัญช้าง ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับช้างที่ล้มไปแล้วและตักบาตรร่วมกับช้าง ขณะเดียวกัน พล.ต.อ.พัชรวาท ยังได้ไปเยี่ยมและถ่ายภาพกับพลายศักดิ์สุรินทร์ที่รักษาอาการบาดเจ็บ ซึ่งพบว่าอาการดีขึ้นตามลำดับ

******************************************************

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป