21/04/2024

กระบี่-อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุฯ ถึงจังหวัดกระบี่แล้ว

กระบี่-อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุฯ ถึงจังหวัดกระบี่แล้ว

วันนี้ ( 14 มีนาคม 2567) เวลา 10.00 น. เครื่องบินกองทัพอากาศได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จากท่าอากาศยานทหาร กองบิน 21 จังหวัดอุบลราชธานี ถึงท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดกระบี่แล้ว โดยผู้แทนสาธารณรัฐอินเดีย และคณะ ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ศาล แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ผู้บัญชาการ-
ตำรวจภูธรภาค 8 และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดกระบี่ ร่วมในพิธีต้อนรับ

โดยผู้แทนสาธารณรัฐอินเดียได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุฯ มาประดิษฐาน (พักคอย) บนโต๊ะหมู่บูชา ชั้น 3 ท่าอากาศยานกระบี่ พระสงฆ์ จำนาน 5 รูป เจริญชัยมงคลคาถา จากนั้นประธานสงฆ์ ถวายพวงมาลัย เสร็จแล้ว จุดธูป เทียน เครื่องทองน้อยสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ผู้แทนสาธารณรัฐอินเดีย ถวายพวงมาลัย สักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุฯ หลังจากเสร็จพิธีเจริญชัยมงคลคาถา จึงได้อัญเชิญพระพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุฯ ขึ้นขบวนออกจากท่าอากาศยานกระบี่ ไปยังวัดมหาธาตุวชิรมงคล ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

และอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุฯ ประดิษฐาน ณ ห้องมั่นคง ภายในวัดมหาธาตุวชิรมงคล พร้อมรักษาความปลอดภัย ก่อนจะเปิดให้พุทธศาสนิกชน เข้าสักการะได้ ระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 07.00 -21.00 น. เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และเพื่อเป็นการส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทั้งสองประเทศ โดยประดิษฐานที่จังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดสุดท้าย ก่อนอัญเชิญฯกลับประเทศอินเดียต่อไป …

กระบี่///ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป