21/04/2024

สุโขทัย-อุทยานแห่งชาติรามคำแหงจัดพิธีบวงสรวงพระแม่ย่า(จำลอง)

สุโขทัย-อุทยานแห่งชาติรามคำแหงจัดพิธีบวงสรวงพระแม่ย่า(จำลอง)

ดร.อนงค์วรรณ เทพสุทิน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระแม่ย่า(จำลอง) ประจำปี พ.ศ.2567 วันนี้ 11 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. โดยมีนางสงวน มะเสนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นางสาวสรินรัตน์ เกิดสกุลรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายชูศักดิ์ คีรีมาศทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัย เขต 2 นางกรรณชนก ขวัญนาง นายอำเภอคีรีมาศ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน คณะศรัทธาอาจุงม่าและผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธี ณ อุทยานแห่งชาติรามคำแหง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย


ตามที่อุทยานแห่งชาติรามคำแหงโดย นายวิชัย ท้าวใจวงศ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติรามคำแหง และข้าราชการ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติรามคำแหง ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาได้อัญเชิญพระแม่ย่า(จำลอง)ขึ้นประดิษฐาน ณ เทวาลัย บริเวณสวนลุ่ม อุทยานแห่งชาติรามคำแหง เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจแก่นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไปที่มีจิตศรัทธาต่อองค์พระแม่ย่าได้กราบไหว้บูชา


เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระแม่ย่า (พระนางเสือง)พระราชินีองค์แรกของอาณาจักรสุโขทัย และความเป็นสิริมงคล อวยชัยให้พรผู้มีจิตศรัทธา จึงกำหนดจัดงานบวงสรวงพระแม่ย่า(จำลอง) ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ขึ้นในวันนี้ โดยพราหมณ์ประกอบพิธีบวงสรวงพระแม่ย่า ต่อด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในการนี้ ประธานในพิธีได้ถวายและเปลี่ยนเครื่องทรงพระแม่ย่า เป็นการสักการะพระแม่ย่าเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนชาวจังหวัดสุโขทัย และโอกาสนี้ กลุ่มสตรีอำเภอคีรีมาศโดยพัฒนาการอำเภอคีรีมาศได้รำประกอบบทเพลงบารมีพระแม่ย่าเพื่อถวายพระแม่ย่าด้วย

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป