14/04/2024

นครนายก – ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3 คณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการบริหารสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวนครนายก

นครนายก – ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3 คณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการบริหารสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวนครนายก

เมื่อเวลา 14.30 น.ของวันที่ 14 มีนาคม 2567 ที่ห้องประชุมสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายสันติ นุชหอม นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวนครนายก ได้จัดการประชุมครั้งที่ 3 /2567 โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวนครนายก เข้าร่วมประชุม พร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก คนใหม่

ด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการบริหารสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวนครนายก ได้จัดประชุมเพื่อหาแนวทางไปในทิศทางเดียวกันผนึกกำลังเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายก ให้ได้ศักยภาพและมีคุณภาพในด้านการท่องเที่ยวให้สมกับเป็นเมืองรองด้านการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกที่อยู่ใกล้กรุงมีธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์เป็นต้นทุนเหมาะกับการพัฒนาต่อยอดจังหวัดนครนายก สืบต่อไป

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่//ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป