14/04/2024

ชลบุรี-โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาสจัดกิจกรรม มหกรรมวิชาการสู่สาธารณะชน Rangsi Open House เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ Education is life.

ชลบุรี-โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาสจัดกิจกรรม มหกรรมวิชาการสู่สาธารณะชน Rangsi Open House เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ Education is life.

วันที่14มีนาคม2567 เวลา 10:00 น. โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาสได้จัดกิจกรรม มหกรรมวิชาการสู่สาธารณะชน Rangsi Open House เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ Education is life. โดยมี ดร.จุรีรัตน์ พินิจในตรี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมผศึกษาชลบุรีเขต3 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายธรรมศักดิ์ นิติธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส สท.ยอด เจริญสันติสุข ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน สม.ประชุม เปรมอ่อน นายกสมาคมผู้ปกครองครู นักเรียน และศิษย์เก่าโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส ได้กล่าวต้อนรับและร่วมเป็นเกียรติในงานครั้งนี้
ภายในงานได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน มีการแสดงทั้งศิลปวัฒนธรรม คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และมีการจัดซุ้มกิจกรรมวิชาการของนักเรียนในแต่ระดับชั้นอีกมากมาย


โดยนายธรรมศักดิ์ นิติธรรม ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของงานในครั้งนี้ว่า กิจกรรมที่จัดขึ้นนวันนี้ Rangsi Open House เป็นกิจกรรมที่แบ่งกลุ่มการเรียนรู้ที่ผู้คิดผู้ทำได้นำเสนอเอง โดยแปดกลุ่มการศึกษาปีนึงเราได้เรียนรู้อะไรเด็กๆได้อะไรเด็กเองจะเป็นผู้นำเสนอ กิจกรรมทั้งหมดนี้ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการสถานศึกษา และตัวแทนชุุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกัน โดนจุดเด่นของงานในวันนี้คืออยากจะให้มาสนุกร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมการแต่งกายชีวิตความเป็นอยู่ของคนศรีราชาและชลบรุรีร่วมไปกับการแสดงผลงานของนักเรียนคั้งแต่ชั้นอนุยาลไปจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป