21/04/2024

เพชรบูรณ์- แมงกะพรุนน้ำจืด ที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เริ่มปรากฎตัวให้นักท่องเที่ยวได้เห็นความมหัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตที่พบได้เพียงไม่กี่แห่งบนโลก

เพชรบูรณ์- แมงกะพรุนน้ำจืด ที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เริ่มปรากฎตัวให้นักท่องเที่ยวได้เห็นความมหัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตที่พบได้เพียงไม่กี่แห่งบนโลก

 


แก่งบางระจัน ในลำน้ำเข็ก ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ นอกจากจะเป็นต้นน้ำที่สำคัญ ของลุ่มน้ำวังทอง ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สำคัญ จัดโดยชุมชนท้องถิ่น เปิดให้ล่องเรือชม แมงกะพรุนน้ำจืดสายพันธ์น้ำไหล แห่งแรกของประเทศไทย และพบเพียงไม่กี่แห่งบนโลกตามแหล่งน้ำไหลบนเทือกเขาสูง โดยจะปรากฏตัวให้ชมในช่วงเดือน มีนาคม – พฤษภาคม ของทุกปี


แมงกะพรุนน้ำจืด หรือแมงยุ้มวะ ตามภาษาถิ่นที่ชาวบ้านตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ ใช้เรียก เป็นสัตว์น้ำจืดที่หายาก พบครั้งแรกเมื่อ เดือนเมษายน 2545 เป็นครั้งแรกในประเทศไทย เป็นประเทศที่ 5 ของโลกที่ค้นพบ และเป็นอันดับ 6 ของโลก มีลักษณะคล้ายกับแมงกะพรุนน้ำเค็ม แต่มีขนาดเล็กกว่า ตัวมีสีขาวใสและขาวขุ่น ลำตัวคล้ายร่ม หรือกระดิ่ง มีหนวด และมีเยื่อบาง ๆ ตัวใหญ่สุดมีขนาดประมาณเหรียญขนาด 5 บาทเท่านั้น โดยสันนิษฐานว่า เมื่อหลายล้านปีก่อน บริเวณดังกล่าว น่าจะเป็นท้องทะเล และจากการโก่งตัวของเปลือกโลก ทำให้ทะเลกลายเป็นภูเขา แมงกะพรุนซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆ จึงได้ปรับตัวให้สามารถอยู่ในน้ำจืดได้


การล่องเรือชมแมงกะพรุนน้ำจืด จะต้องพายเรือเข้าไปในลำน้ำระยะประมาณ 2 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสกับธรรมชาติ และสวยงามสองฝั่งลำน้ำ ที่มีต้นไม้ขนาดใหญ่ และคงสภาพผืนป่าด้วยความอุดมสมบูรณ์ นอกจากการล่องเรือชมแมงกะพรุนน้ำจืดแล้ว นักท่องเที่ยวยังสามารถชมผีเสื้อหลากหลายสายพันธุ์ไม่ต่ำกว่า 300 ชนิด และมีการ ค้นพบผีเสื้อหายากอย่างน้อย 9 ชนิด คือ ผีเสื้อเหลืองหนามแคว้นฉาน ผีเสื้อจันทรา ผีเสื้อเหลืองกำมะถัน ผีเสื้อไกเซอร์ดำ ผีเสื้อลายตลกขีดยุ่ง ผีเสื้อแดงอินเดีย ผีเสื้อเหลืองลีนา ผีเสื้อประกายฟ้า และผีเสื้อไม้ก่อลายหัก


นักท่องเที่ยวที่สนใจล่องเรือ ท่องป่าตามหาแมงกะพรุนน้ำจืด และชมผีเสื้อนานาพันธุ์ สามารถ เข้าเที่ยวชมได้ทุกวัน โดยมีเรือให้บริการนักท่องเที่ยวจากชมรมคนรักษ์ป่า บ้านหนองแม่นา คิดค่าบริการ รายละ 200 บาท สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 082 8795079

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป