14/04/2024

นครนายก – สำนักงานพระสอนศิลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการอบรมพัฒนาสื่อการจัดการศึกษาเชิงรุก สำหรับพระสอนศิลธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

นครนายก – สำนักงานพระสอนศิลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการอบรมพัฒนาสื่อการจัดการศึกษาเชิงรุก สำหรับพระสอนศิลธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เมื่อเวลา 13.00 น.ของวันที่ 15 มีนาคม 2567 ที่ห้องประชุมสงฆ์วัดแดมธานี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยมีพระเดชพระคุณ พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เจ้าอาวาสวัดพรหมณี พระอารามหลวง เมตตาเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมให้โอวาทกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อการจัดการศึกษาเชิงรุก สำหรับพระสอนศิลธรรม

โดยมีพระเดชพระคุณ พระศรีธรรมภาณี รศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานพระสอนศิลธรรม มหาวิมยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ได้เมตตาเดินทางมาเป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก้ผู้ที่ผ่านการอบรม พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่องการพัฒนาและการใช้สื่อพุทธนวัตกรรมในสถานศึกษา และกล่าวเปิดโครงการฯ ได้รับการถวายการต้อนรับ เมตตาอนุเคราะห์ในการใช้สถานที่วัดอุดมธานี พระอารามหลวง จากพระครูปริยัติโพธิสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายก เจ้าอาวาสวัดอุดมธานี เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครนายก พร้อมมีพระสงฆ์สอนศิลธรรมที่เข้าอบรมโครงการฯ จำนวน 50 รูป

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติให้สำนักงานหระสอนศิลธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อส่งเสริมมสนับสนุนให้พระสอนศิลธรรมมีขวัญกำลังใจในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพลังขับเคลื่อนศิลธรรมในสถานศึกษา ด้วยนวัตกรรมความทราบแล้วนั้น เพื่อให้ดำเนินการโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ และนโยบายของมหาวิทยาลัย สำนักงานพระสอนศิลธรรมสืบต่อไป

 

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่//ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป