14/04/2024

นราธิวาส-นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนราธิวาส จัดประชุมใหญ่สามัญปี 67 

เผยรัฐบาล ต้องจริงจัง จริงใจ สร้างสนามกีฬานราฯ ครบวงจร ย้ำนักกีฬานราธิวาส มีความสามารถไม่แพ้ที่ใดในประเทศ รัฐบาลต้องสนับสนุนกีฬา เพื่อพัฒนาแก้ปัญหาให้ตรงจุด 
ที่ห้องประชุมโสภาพิสัย  ชั้น 6  โรงแรมตันหยง  อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี  2567 โดยมีคณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนราธิวาส และชมรมกีฬากว่า 35 ชนิดชมรมกีฬาฯ ที่สังกัดสมาคมกีฬาฯ  เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง เพื่อเข้าร่วมประชุมและมีมติเห็นชอบสนับสนุนในเรื่องต่างๆด้วยดี ทั้งนี้ทางสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนราธิวาส ได้มอบงบประมาณให้กับนักกีฬา เจ้าหน้าที่ จำนวนเงิน 941,926  บาท เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่ 39 “ราชบุรีเกมส์” ณ จังหวัดราชบุรี ซึ่งสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย
หลังเสร็จสิ้นการประชุมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี  2567 นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนราธิวาส ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่า..การประชุมใหญ่สามัญในครั้งนี้ ได้รับความเห็นชอบจากทุกชมรมกีฬา ในสังกัดด้วยความร่วมมือผ่านมติที่ประชุมทุกเรื่องตามวาระอย่างดี  ในเรื่องการพัฒนานักกีฬานราธิวาส ทางสมาคมกีฬาฯ ไม่ได้หยุดนิ่ง และนำการพัฒนาการกีฬาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสู่ชัยชนะและความเป็นเลิศทางกีฬา สู่ระดับชาติและระดับประเทศ และระดับนานาชาติ อาทิ กีฬารับบี้ นราธิวาส ได้รับคัดเลือก เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่น นักีฬาปัญจักสิละ มีเหรียญเงิน เหรียญทอง ระดับซีเกมส์ และระดับโลก นักบอล หลายคนเล่นระดับอาชีพ ล้วนหลายคน เป็นนักกีฬา คนพื้นที่นราธิวาส  ถือความสำเร็จความก้าวหน้า ของการสร้างนักกีฬา ในระดับที่น่าพึ่งพอใจอย่างยิ่ง
ทั้งนี้นราธิวาส เป็นจังหวัด 1 ที่เป็นจังหวัดที่ยากจนที่สุดใน 14 จังหวัดภาคใต้ แต่ในทางกีฬากลับโดดเด่นสวนกระแส เพราะคนนราธิวาส รักกีฬา ฉะนั้นเห็นว่า ประชาชนและเยาวชนคนนราธิวาสรักที่จะเล่นและเชียร์กีฬา  หากได้รัฐบาล ที่จะแก้ปัญหาและพัฒนาพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส หนึ่งในจังหวัดชาแดยภาคใต้ รัฐบาลต้องไม่มองผ่านเรื่องกีฬา แต่ต้องส่งเสริมสนับสนุน  การกีฬาในทุกมิติ โดยเฉพาะการจัดสร้างสนามกีฬา ที่มีอยู่แล้ว แต่ไม่สร้างต่อทิ้งงาน ใช้งบประมาณแผ่นดินหลายร้อยล้านบาท ปล่อยทิ้งร้าง รัฐบาลต้องกลับมาดู ว่ามันเกิดอะไรขึ้น และควรสร้างสนามกีฬาครบวงจร เพื่อส่งเสริมศักยภาพ ยกระดับการกีฬานราธิวาส สู่ศูนย์กลางกีฬาระดับประเทศและนานาชาติ ในฐานะความได้เปรียบเมืองชายแดนกับประเทศมาเลเซีย ซึ่งจะเป็นจุดแข็ง เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งจะเกิดเป็นห่วงโซ่ที่ดี ต่อการแก้ปัญหาพื้นที่ได้เป็นอย่างดี นายวิเชษฐ์ กล่าว.
ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร / อัสมา บินมานุ จ.นราธิวาส

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป