18/04/2024

สุโขทัย-การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัยรุดการสร้างรายได้ ส่งเสริมพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัย

สุโขทัย-การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัยรุดการสร้างรายได้ ส่งเสริมพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัย

ที่ห้องประชุมศรีนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย นางปวีณวรรณ นิลกำแหง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนางสาวคัทรียา กันทะชมภู นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงประเด็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ด้านการสร้างรายได้ การส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัย ต่อนางชื่นชีวัน ลิมป์ธีระกุล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 17 ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และที่ปรึกษาภาคประชาชน


โดยมีนายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม และลงพื้นที่วางแนวทางตรวจติดตาม จำนวน 2 จุด หลักๆโครงการแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการจัดตั้งให้เป็น Green Destination Top 100 Stories 2023 ประจำปี 2566 พื้นที่วัดตะพังทองและเยี่ยมชมกะเณชาสังคโลก ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย โครงการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ พื้นที่ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย 0812844862

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป