21/04/2024

สระแก้ว – จัดพิธีถวายราชสักการระและกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันท้องถิ่นไทย

สระแก้ว – จัดพิธีถวายราชสักการระและกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันท้องถิ่นไทย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันท้องถิ่นไทยโดยภายในพิธีดังกล่าวได้มีพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและกล่าวถวายราชสดุดี อ่านสารในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567

สำหรับการจัดพิธีในครั้งนี้เพื่อให้ข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่ามีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศใช้พระราชกำหนดสุขาภิบาลกรุงเทพฯ ร.ศ.116 ขึ้น ถือเป็นต้นแบบของการดำเนินงานสุขาภิบาล ต่อมา ทรงมีพระบรมราชโองการยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลตำบลท่าฉลอม เป็นสุขาภิบาลหัวเมืองนอกมณฑลกรุงเทพฯ แห่งแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2448 ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการบริหาร ราชการ เป็นการวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแกนหลักในพัฒนาท้องถิ่น บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ประชาชน

วงศกร ศรีสวัสดิ์ ทีมข่าวจังหวัดสระแก้ว/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป