15/04/2024

อับเดตสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติฯ

อับเดตสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติฯ

 


วันที่ 18 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นางกอบขวัญ แดงบำรุง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 มอบหมาย นางสาวศุจิรัตน์ ไชยบูรณ์ รอง ผอ สพป.สงขลา เขต 2 และนางศรีวิภา หิรัญสถิตย์ นักวิชาการศึกษา ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการรับรู้และขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2566 – 2570) : “สิทธิมนุษยชนกับคนไร้สถานะ” โดยมีการสร้างการรับรู้หลายประเด็น


รวมถึงการศึกษา หรือ Education for All ซึ่งครอบคลุมมนุษย์ทุกคนต้องได้รับการศึกษาหรืออีกนัยหนึ่งการศึกษาต้องจัดให้มนุษย์ทุกคน การขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยสามารถเรียนหนังสือได้ รวมถึงเด็กที่ต่างชาติ


รับความยินยอมจากผู้ปกครองและโรงเรียน เพราะเด็กทุกคนควรได้รับการศึกษาตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กอย่างเป็นทางการเมื่อช่วงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ตามนโยบาย เรียนดีทีสุข เด็กนักเรียนต้องไปเจอความไม่ปลอดภัย เท่าเทียม ทั่วถึงซึ่งในพื้นที่การบริหารจัดการศึกษาของสพป.สงขลา เขต 2 เป็นพื้นที่มีประชากรวัยเรียนหลากหลายมั่นใจการสร้างรับรู้ครั้งนี้ส่งผลดีในการบริหารจัดการขยับการพัฒนาการการศึกษาต่อไป

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป