21/04/2024

ปทุมธานี จัดพิธีถวายราชสักการะ วางพานพุ่มดอกไม้สดและกล่าวถวายราชสดุดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567

ปทุมธานี จัดพิธีถวายราชสักการะ วางพานพุ่มดอกไม้สดและกล่าวถวายราชสดุดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567

 

เมื่อวันที่ 18 มี.ค.67 เวลา 08.00 น. ที่อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดปทุมธานี ประกอบพิธีถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567 โดยมี นายคมสัน ญาณวัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายมนัส สุวรรณรินทร์ ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี

พล.อ.อ.สักก์สกล แสงสุกรัตน์วดี ที่ปรึกษานายก อบจ.ปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดปทุมธานีทั้ง 65 หน่วยงานเข้าร่วมพิธี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดตั้งสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรก ณ ตำบลท่าฉลอม อันเป็นต้นกำเนิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบต่าง ๆ ในปัจจุบัน รวมทั้งได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันใหญ่หลวงนานัปการ เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่งและสร้างความร่มเย็นเป็นสุขแก่อาณาประชาราษฎร์และชาติไทย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้วางพานพุ่มดอกไม้สด จุดเครื่องทองน้อย และกล่าวถวายราชสดุดี เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

จากนั้น อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล เนื่องในโอกาส “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2567 ซึ่งความตอนหนึ่ง ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปี พ.ศ.2567 นี้ มีความทันโลก ทันสมัย ทันท่วงที เข้าใจความเป็นไปของโลก และความต้องการของประชาชน และให้ทำงานเชิงรุก ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและแนวคิดสมัยใหม่ เข้ากับการบริการ และการบริหารงานเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้เยี่ยมชมนิทรรศการงาน “Moi Waste Bank Week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ” ที่จัดแสดง ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานีด้วย

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป