15/04/2024

ปทุมธานี ครบรอบ 90 ปี ม.ธรรมศาสตร์ จัดงานมหกรรมสุขภาพแนะนำบริการประชาชน

ปทุมธานี ครบรอบ 90 ปี ม.ธรรมศาสตร์ จัดงานมหกรรมสุขภาพแนะนำบริการประชาชน

 

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการจัดงานมหกรรมสุขภาพ เนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 20 – 22 มีนาคม 2567 โดยมี รศ.นพ.ดิลก ภิยโยทัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล กล่าวรายงาน พร้อมแพทย์และพยาบาลเยี่ยมชมผลงาน นิทรรศการ บูธสินค้าสุขภาพ พร้อมชวนประชาชนทั่วไปร่วมรับบริการตรวจรักษาทันตกรรมฟรีจำนวน 300 ราย ในวันที่ 2 เมษายน 2567

เนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครบรอบ 90 ปี เป็นวาระสำคัญที่เน้นย้ำความสำเร็จของมหาวิทยาลัยในฐานะผู้นำทางวิชาการของประเทศ ผ่านเรื่องราวประวัติศาสตร์ในระยะแรกที่เป็นตลาดวิชา มุ่งการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์และกฎหมาย มาเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน และก้าวสู่การยอมรับในระดับนานาชาติ ขยายจำนวนคณะมากขึ้นอย่างโดดเด่น ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , พาณิชยศาสตร์ , การบัญชี ,ศิลปกรรมศาสตร์ และแพทยศาสตร์ ฯลฯ มีงานวิจัย การบริการสังคมและประชาชน นักศึกษาแข่งขันได้ในเวทีโลกประสบความสำเร็จกวาดรางวัลมากมาย

สำหรับโครงการจัดงานมหกรรมสุขภาพ เนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีคณบดีในศูนย์สุขศาสตร์ ได้แก่ รศ.พญ.อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ , ผศ.ดร.ปรีย์กมล รัชนกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ , ผศ.ดร.ทพ.สุธี สุขสุเดช คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ , รศ.ดร.ไพลวรรณ สัทธานนท์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ , รศ.ดร.สสิธร เทพตระการพร คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ , ศ.ดร.นายแพทย์อดิศว์ ทัศณรงค์ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ , รศ.ดร.เภสัชกร อรัมษ์ เจษฎาญานเมธา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ , ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมสุขภาพฯ

โดยการจัดงานงานมหกรรมสุขภาพ เนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งนี้มุ่งนำความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีมาให้บริการประชาชน สืบสานจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ โดยได้นำศาสตร์ที่โดดเด่นมาจัดกิจกรรมพิเศษขึ้น ภายใต้ชื่อกิจกรรม “มหกรรมสุขภาพ (สังคมสุขภาพดี)” เพื่อนำความรู้ความเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีมาเผยแพร่ให้บริการสุขภาพ ดูแล แนะนำบริการประชาชน ภายในงานมีการเสวนาหัวข้อ การดูแลสุขภาพเด็กดี Well child care , เด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 , การดูแลสุขภาพช่องปากในเด็ก , ปัญหาสุขภาพวัยรุ่น , วัยรุ่นกับความหลากหลาย , ปัญหาภัยร้ายของบุหรี่ไฟฟ้า คนรุ่นใหม่กับบุหรี่ไฟฟ้า , ประโยชน์ของฉลากยาและเอกสารกำกับยา , Music Therapy : ดนตรีบำบัด Ft CICM band , 3 หมอ 3 มุม แผนจีน แผนไทย แผนปัจจุบัน , การดูแลสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ , สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ , ชีวิต Slow Lift ในวัยสูงอายุ และมีการแสดงผลงาน นิทรรศการ บูธสินค้าต่างๆ ที่เกี่ยวกับสุขภาพ

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป