18/04/2024

เปิดอย่างยิ่งใหญ่เวที ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งทึ่ 71

เปิดอย่างยิ่งใหญ่เวที ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งทึ่ 71

 


เมื่อวันที่ (20 มีนาคม 2567 ) ที่ผ่านมา นางกอบขวัญ แดงบำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 (สพป.สงขลา เขต 2) เป็นประธาน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งทจังหวัดี่ 71 ระดับภาค (จังหวัดสงขลา )สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ปีการศึกษา 2566”
โดยได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันครั้งนี้เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงริเริ่มการจัดงานศิลปหัตถกรรมถ่ายทอดสู่อนุชนรุ่นหลัง

 

“มีจุดมุ่งหมายเพื่อจะแนะนำชักจูงให้เด็กชายหญิงในสมัยนั้น ได้เอาใจใส่ฝึกหัดศิลปหัตถกรรมที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์จิตใจ ซึ่งทุกฝ่ายต้องจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติ ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน นับว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญยิ่งที่สะท้อนให้เห็นศักยภาพของนักเรียนในด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน แก้ปัญหา เคารพความแตกต่างระหว่างกัน เป็นกิจกรรมที่นักเรียนทุกคนสามารถมีส่วนร่วม

ภายใต้กรอบแนวคิดการจัดงานที่ว่า “ศิลป์ก้าวนำ หัตถกรรมล้ำสมัย ผลงานสร้างสรรค เด็กไทย ภูมิใจ ถิ่นใต้ ภูมิปัญญา “โดยมีกิจกรรมการแข่งขันครบทุกกิจกรรมแก่นักเรียน14 เครือข่ายสถานศึกษา เพื่อนักเรียนได้เข้าถึงและแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2567 โดยมีนางสาวชฎาพร เสนเผือก รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ล่าวรายงาน
ในวันที่ 20 มีนาคมนี้ ณ โรงเรียนบ้านโปะหมอ หมู่ที่ 5 ถนนหยงสตาร์ บ้านโปะหมอ ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป