18/04/2024

แม่ฮ่องสอน-เทศบาลตำบลแม่สะเรียง จัดอบรม จิตอาสาปกป้องชุมชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

แม่ฮ่องสอน-เทศบาลตำบลแม่สะเรียง จัดอบรม จิตอาสาปกป้องชุมชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ว่าที่ร้อยตรี พูนศักดิ์ ดีมั่น นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง เป็นประธานออเปิดโครงการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใต้กิจกรรม (Ladies and Gentelmen Volunteers who Protect the community) “ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีจิตอาสาผู้ปกป้องชุมชน“ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดย นางเสาวณีย์ ไพฑูรย์วิริยภาพ ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ได้นำเหล่าจิตอาสาปกป้องชุมชนเข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วนั้น ยังมีเป้าหมายเพื่อสร้างจิตอาสานักป้องกันภัยประจำท้องถิ่นให้มีความรู้สามารถดูแล และป้องกันภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในชุมชนและในเขตเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ซึ่งมีฐานการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยเมื่อเกิดอัคคีภัยในครัวเรือน การช่วยเหลือฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความพร้อมป้องกันภัย สามารถช่วยเหลือตนเองและคนในชุมชนให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ได้มีจิตอาสาในเขตเทศบาลตำบลแม่สะเรียงเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ จำนวน 130 คน ประชาชน 9 ชุมชน ผู้นำชุมชน อสม.เทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมาชิกสภาเทศบาล สถานีตำรวจภูธรแม่สะเรียง ประชาชนจิตอาสา สมาคมกู้ชีพกู้ภัยแม่สะเรียง สาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่สะเรียง
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป