14/04/2024

กำแพงเพชร – เข้าร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบอัคคีภัย พื้นที่อำเภอไทรงาม

กำแพงเพชร – เข้าร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบอัคคีภัย พื้นที่อำเภอไทรงาม

ที่เทศบาลตำบลไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร นางกาญจนี รุจนเสรี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฯ / นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญารัตน์ เชียรธานรักษ์ รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฯ / รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ คณะกรรมการ/สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฯ / คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับนายประวัติ จำปาทอง อายุ 53 ปี ผู้ประสบอัคคีภัยส่งผลให้แม่ และ ภรรยาเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ที่บ้านเลขที่ 153 ม.5 ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร หลังจากเกิดเหตุเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระเมตตาและห่วงใยราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำสิ่งของพระราชทาน มามอบแก่ราษฎรที่ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัย ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

โดยมีนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน พร้อมด้วย นายธีรพัทธ์ อินทรทูต. นายอำเภอไทรงาม / สมาชิกจิตอาสา 904 , จิตอาสาพระราชทาน, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวของผู้ประสบเหตุอัคคีภัย จากเหตุอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอไทรงาม ในครั้งนี้
//////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน กำแพงเพชร

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป