15/04/2024

ปทุมธานี ผู้ว่าฯ ปทุมธานี นำส่วนราชการออกให้บริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอหนองเสือ

ปทุมธานี ผู้ว่าฯ ปทุมธานี นำส่วนราชการออกให้บริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอหนองเสือ

เมื่อวันที่ 22 มี.ค.67 เวลา 10.00 น. ที่ วัดนพรัตนาราม หมู่ที่ 6 ตำบลนพรัตน์ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นายคมสัน ญาณวัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน ปลัดจังหวัดปทุมธานี และหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นำบริการของส่วนราชการระดับจังหวัด ออกไปให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอหนองเสือ ตามโครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดปทุมธานี โดยมีนายอำเภอหนองเสือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และประชาชนอำเภอหนองเสือ ให้การต้อนรับ


ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า วันนี้นำส่วนราชการกว่า 50 หน่วยงานมาออกหน่วยให้บริการพี่น้องประชาชนที่อยู่ห่างไกล และรับฟังปัญหาความต้องการ โดยพบว่ามีปัญหาหลักในเรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนมีขนาดเล็กทำให้เกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งเรื่องที่ทำกิน และการรุกล้ำลำคลองสาธารณะ การแก้ปัญหาดังกล่าวบางส่วนอยู่ในงบประมาณปี 67 สามารถดำเนินการได้เลย เช่นเรื่อง ไฟส่องสว่างหมู่ที่ 13 ส่วนไหนที่ยังไม่มีงบประมาณดำเนินการ ก็จะตั้งงบประมาณในปีถัดไป ส่วนเรื่องของที่อยู่อาศัยที่ไม่ถูกต้อง มีการรุกล้ำลำคลองสาธารณะ ก็มอบหมายให้อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยดูแล ต้องทำให้ถูกต้อง


โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ปลัดจังหวัดปทุมธานี และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมมอบทุนอุปการะเด็ก ของกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอหนองเสือ และเยี่ยมชมหน่วยงานที่มาร่วมออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ให้คำปรึกษาปัญหาต่าง ๆ ซึ่งมีทั้งการให้ความรู้ในการส่งเสริมอาชีพ แนะแนวอาชีพ ให้คำปรึกษากฎหมายแรงงาน มอบพืชผักสวนครัว ตลอดจนการบริการของหน่วยแพทย์ และโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และนิทรรศการความรู้ด้านต่างๆ รวมถึงการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จากกลุ่มแม่บ้านในพื้นที่ และร้านธงฟ้าราคาประหยัด

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป