21/04/2024

สุโขทัย-สสจ. สุโขทัย มอบนโยบาย พร้อมต้อนรับทีมผู้บริหาร

สุโขทัย-สสจ. สุโขทัย มอบนโยบาย พร้อมต้อนรับทีมผู้บริหาร

พญ.ธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นพ.มงคล ลือชูวงศ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด(ด้านเวชกรรมป้องกัน) นางเมตตา ลิมปวราลัย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด(ด้านส่งเสริมพัฒนา) และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งของ นพ.ศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด(ด้านเวชกรรมป้องกัน) นพ.พงษ์ศักดิ์ ราชสมณะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด(ด้านเวชกรรมป้องกัน)

นางพิมลรัตน์ ชื่นบาน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด(ด้านบริการทางวิชาการ) นายมนู เกตุเอี่ยม ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และนายวัฎฎธรรม นนทธิ ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และเข้าสักการะพระพุทธมหาเมตรัยโย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เพื่อความเป็นสิริมงคล และร่วมกันพัฒนายุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่ทั้งด้านดูแลและบริการ ให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เมื่อ 21 มีนาคม 2567 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป