21/04/2024

ร้อยเอ็ด…พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารศูนย์อุบัติเหตุ พีร์ คำทอน โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด…พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารศูนย์อุบัติเหตุ พีร์ คำทอน โรงพยาบาลร้อยเอ็ด


วันนี้( 22 มีนาคม 2567 )เวลา 08.30 น. ทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์อุบัติเหตุ พีร์ คำทอน โดยมี นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด, ดร.นพ.สุรเดชช ชวะเดช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด, นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด และผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วม

ซึ่งมี พระพรหมวชิรโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ที่ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด


โดยการก่อสร้างอาคารศูนย์อุบัติเหตุ พีร์ คำทอน เพื่อพัฒนาศักยภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุ จึงได้รับงบประมาณ จากกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยหนักอุบัติเหตุและหัวใจ 12 ชั้น จำนวน 478,888,888 บาท มีกำหนดแล้วเสร็จ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ใช้เป็นศูนย์ทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญสำหรับรองรับการดูแลรักษา และเพิ่มศักยภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ให้แก่พี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดใกล้เคียง ต่อไป

 

โกสิทธิ์/ร้อยเอ็ด(ห)
081-377-2689

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป