14/04/2024

นครนายก – พิธีมอบตราตั้งพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และครูสอนพระปริยัติธรรม

นครนายก – พิธีมอบตราตั้งพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และครูสอนพระปริยัติธรรม

 

เมื่อเวลา 13.00 น.ของวันที่ 24 มีนาคม 2567 ที่ห้องประชุมสงฆ์วัดพรามหมณี (วัดหลวงพ่อปากแดง) พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก พระเดชพระคุณพระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เมตตาเป็นประธานในพิธีมอบตราตั้งพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะคณะตำบล เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และครูสอนพระปริยัติธรรม พร้อมให้โอวาท โดยมีพระครูปริยัติโพธิสุนทร เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครนายก เจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายก ได้กล่าวรายงานต่อประธานสงฆ์

ตามที่คณะสงฆ์จังหวัดนครนายก ได้กำหนดจัดการฝึกอบรมพระภิกษุเพื่อแต่งตั้งเป็นพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระกรรมวาจารย์ และครูสอนพระปริยัติธรรม ประจำปี 2567 ในระหว่างวันที่ 18 – 22 มีนาคม 2567 รวม 5 วัน ณ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง โดยมีพระภิกษุ จากทั้ง 4 อำเภอ ในจังหวัดนครนายก เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 39 รูป ในการฝึกอบรมพระภิกษุเพื่อแต่งตั้งเป็นพระสังฆาธิการ ประจำปี 2567 ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว

โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าคณะพระสังฆาธิการจังหวัดะนครนายก ทั้ง 4 อำเภอ และกองงานเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครนายก เป็นผู้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้ ผลการฝึกอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงาม มีพระภิกษุเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 39 รูปแยกเป็นตำแหน่งต่างๆดังนี้ เจ้าคณะตำบล 1 ตำแหน่ง/รองเจ้าคณะตำบล 1 ตำแหน่ง/เจ้าอาวาส 5 ตำแหน่ง/รองเจ้าอาวาส 5 ตำแหน่ง/ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 15 ตำแหน่ง/พระกรรมวาจารย์ 21 ตำแหน่ง/และครูสอนพระปริยัติธรรม 10 ตำแหน่ง ได้ผ่านการฝึกอบรมทั้ง 39 ดรูป พร้อมกันนี้มีพระสังฆาธิการจังหวัดนครนายก สอบผ่านพระอุปัชฌาย์ รุ่นที่ 57 ประจำปี 2567 จำนวน 7 รูปประกอบด้วย


1.พระครูบรรพตภาวนาวิธาน วิ. ดร.เจ้าอาวาสวัดเขาพระ เจ้าคณะตำบลเขาพระ เขต 2 อำเภอเมืองนครนายก
2.พระครูสันติคีรีรักษ์ เจ้าอาวาสวัดเขาชะโงก เจ้าคณะตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก
3.พระมหาสนั่น โชติวโร ป.ธ.4 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีจุฬา เจ้าคณะตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก
4.พระครูพิพัฒน์บุญญเขตต์ เจ้าอาวาสวัดเขาหัวนา เจ้าคณะตำบลบ้านพร้าว เขต 2 อำเภอบ้านนา
5.พระครูประโชติธรรมมานันท์ เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ เจ้าคณะตำบลศีรษะกระบือ อำเภอองครักษ์
6.พระครูปลัดอรรคพล ขนฺติธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประสิทธิเวช เจ้าคณะตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์
7.พระครูวิสิฐจารุวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดคลองเทพโลก เจ้าคณะตำบลบางลูกเสือ อำเภออวครักษ์

 

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่//ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป