18/04/2024

อยุธยา – ผู้ว่าฯอยุธยา ลงพื้นที่ อ.บางปะอิน ตรวจเยี่ยม บริษัท เม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน เพื่อร่วมปรึกษาหารือแนวทาง มาตรการต่างๆ ของทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาจังหวัด

อยุธยา – ผู้ว่าฯอยุธยา ลงพื้นที่ อ.บางปะอิน ตรวจเยี่ยม บริษัท เม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน เพื่อร่วมปรึกษาหารือแนวทาง มาตรการต่างๆ ของทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาจังหวัด

วันที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ บริษัท เม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ถนนอุดรสรยุทธ์ ตำบลคลองจิก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการเข้าตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการประจำเดือนมีนาคม 2567 โดยมีนายภูวริน บุญภูพันธ์ตันติปลัดอาวุโส อำเภอบางปะอิน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ตรวจเยี่ยมบริษัทในครั้งนี้ เพื่อร่วมปรึกษาหารือแนวทาง มาตรการต่างๆ เพื่อส่งเสริมการดูแลคุณภาพชีวิตหรือส่งเสริมการลงทุนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาจังหวัดและการปฏิรูปเศรษฐกิจของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บริษัท เม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเที่ยงตรงสูง ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2544 ภายใต้การส่งเสริมของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน บริษัทฯ เริ่มดำเนินการผลิตในเดือนเมษายน 2545 โดยใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยที่ได้รับการถ่ายทอดจากประเทศญี่ปุ่น ด้วยมาตรฐานคุณภาพ ISO9001 และ ISO14001 จึงทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีคุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจจากลูกค้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักการรักษาคุณภาพของสินค้าและบริการเพื่อความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ และเพื่อรองรับการขยายกำลังการผลิต

 

นอกจากนี้ ทางบริษัทยังมีกิจกรรม CSR ที่เคยดำเนินการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2548 บริษัทฯ เป็นเจ้าภาพร่วมกับมูลนิธิขาเทียมฯ จัดงานทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่
เพื่อผู้พิการในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและใกล้เคียง ปี 2561 เริ่มจัดสัมปทานร้านค้าผู้พิการและจ้างงานผู้พิการ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสัมปทานร้านค้า ผู้พิการจำนวน 40 ร้านค้าและจ้างงานผู้พิการจำนวน 4 ท่าน ทำงานกับหน่วยงานราชการในท้องถิ่น และ ปี 2563 บริษัทฯ ร่วมกับสำนักงานประกันสังคม โดยสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์จัดกิจกรรมโครงการ “Healthy Thailand ผู้ประกันตนสุขภาพดี ตามฐานวิถีชีวิตใหม่” ซึ่งได้ใช้พื้นที่และบุคลากรของบริษัทฯจัดงานในสถานประกอบ

 

เดชา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป