18/04/2024

ปทุมธานี รองผู้ว่าฯ ปทุมธานี ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดปทุมธานี (CSR)

ปทุมธานี รองผู้ว่าฯ ปทุมธานี ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดปทุมธานี (CSR)

เมื่อวันที่ 26 มี.ค.67 เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายคมสัน ญาณวัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดปทุมธานี (CSR) ครั้งที่ 1/2567 โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี นำเสนอผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดปทุมธานี (CSR) ตั้งแต่ปี 2564 จนถึงปัจจุบันให้ที่ประชุมรับทราบ

และแจ้งเรื่องกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ให้มีการพิจารณาเสนอศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัด เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นศูนย์ฯ ดีเด่น ประจำปี 2567 รวมถึงให้คัดเลือกองค์กรภาคธุรกิจที่มีผลงานการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมระดับจังหวัดดีเด่น เข้ารับรางวัลด้วย ซึ่ง คณะทำงานฯ เห็นชอบให้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี พิจารณาหน่วยงานที่มีการดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เพื่อนำเสนอคณะทำงานฯ พิจารณาต่อไป

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป