21/04/2024

ปทุมธานี ผู้ว่าจับมือนายกแจ็ส อบจ.ปทุมนำร่องฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่4สายพันธุ์ 200,000โดส แห่งแรกในประเทศ

ปทุมธานี ผู้ว่าจับมือนายกแจ็ส อบจ.ปทุมนำร่องฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่4สายพันธุ์ 200,000โดส แห่งแรกในประเทศ

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 ที่โรงแรมโนโวเทล ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี , พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี , นายแพทย์นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ , นายแพทย์อภิชน จีนเสวก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ร่วมแถลงข่าวโครงการให้บริการฉีดวัดซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ในจังหวัดปทุมธานี จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ จำนวน 200,000 โดส เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ในจังหวัดปทุมธานี ถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้นแบบนำร่องในการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฯ ให้กับประชาชนจังหวัดปทุมธานี


โดย กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ภายใต้การบริหารงานโดย พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง ได้มีนโยบายและให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ เพื่อระงับการแพร่ระบาดดังกล่าวสำหรับประชาชนในจังหวัดปทุมธานี และให้ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคเป็นไปในเชิงรุก สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง ครอบคลุมทุกพื้นที่จังหวัดปทุมธานี โดยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชิ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีจำนวน 24 แห่ง รวมถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ ลดอุบัติการณ์การเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่ ในประชาชนกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อโรคสูง พร้อมทั้งส่งเสริมและสร้างความตระหนักในการรับบริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์แก่ประชาชนในจังหวัดปทุมธานี


นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า ได้มีการหารือร่วมกับ พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ในการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เนื่องจากจังหวัดปทุมธานีมีจำนวนประชากรที่เยอะ ทำให้วัคซีนที่ได้รับจากกระทรวงสาธารณสุขไม่เพียงพอ ทาง อบจ.ปทุมธานีจึงได้อนุมัติงบประมาณผ่านสภาฯเพื่อจัดซื้อวัคซีนได้จำนวน 200,000 โดส เริ่มดำเนินการในเดือนเมษายนนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้พี่น้องประชาชน


พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ จังหวัดปทุมธานี ข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 ถึง 17 มีนาคม 2567 มีจำนวนผู้ป่วยรวม 10,327 ราย เสียชีวิต 1 ราย เป็นสถิติจังหวัดอันดับที่ 1 ของเขตสุขภาพที่ 4 ส่วนในภาพรวมระดับประเทศ จังหวัดปทุมธานีอยู่ในอันดับที่ 29 ของประเทศ ซึ่งในปี 2566 พบการระบาดของไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม และพบผู้ป่วยสูงสุดในเดือนกันยายน การระบาดส่วนใหญ่พบว่าเกิดจากการรวมตัวกันทำกิจกรรมของประชาชน และในปี 2567 พบจำนวนผู้ป่วยสูงในเดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ต้องขอบคุณทางสาธารณสุขที่บอกสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ เราจึงได้ประสาน ผู้ว่าราชการจังหวัดและสาธารณสุข รวมถึงสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เพื่อจัดหาวัคซีนมาฉีดป้องกันให้ประชาชน


นายแพทย์อภิชน จีนเสวก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า วัคซีนสามารถฉีดได้ทุกกลุ่มวัย แต่กลุ่มที่เราเน้นคือกลุ่มที่มีความเสี่ยง คือเด็กตั้งแต่ 6 เดือนถึง 5 ขวบ และกลุ่มอายุ 65 ปีขึ้นไป และกลุ่มที่มีโรคประจำตัวมีโรคเรื้อรัง และผู้ที่ตั้งครรภ์ กลุ่มเหล่านี้จะเป็นเป้าหมายแรก ในอนาคตจะหารือเพื่อขยายการฉีดวัคซีนต่อไป ซึ่งวัคซีนที่นำมาฉีดได้ปรึกษากับทางสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เป็นวัคซีนที่ปลอดภัย ประชาชนมีความเชื่อมั่น วัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่อยู่ในแขนของประชาชน เราคัดเลือกวัคซีนที่ดีเพื่อประชาชน

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป