21/04/2024

#รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช จัดอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ให้แก่ กำลังพล กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย

#รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช จัดอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ให้แก่ กำลังพล กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช จัดการอบรมให้ความรู้การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน(CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ(AED) ให้แก่ กำลังพล กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย เพื่อสามารถนำไปปฏิบัติในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 20 นาย ณ ศาลากลาง จังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป