21/04/2024

ร้อยเอ็ด…วัดวิมลนิวาสร้อยเอ็ดจัดใหญ่ งานสืบสานประเพณีก่อพระเจดีย์ทราย ชวนคนเข้าวัด ถวายเป็นพุทธบูชา ภายใต้ชื่องาน มหาสงกรานต์ เสาร์5 สร้างบุญบารมีใช้หนี้สงฆ์

ร้อยเอ็ด…วัดวิมลนิวาสร้อยเอ็ดจัดใหญ่ งานสืบสานประเพณีก่อพระเจดีย์ทราย ชวนคนเข้าวัด ถวายเป็นพุทธบูชา ภายใต้ชื่องาน มหาสงกรานต์ เสาร์5 สร้างบุญบารมีใช้หนี้สงฆ์

 

วันนนี้( 28 มีนาคม 2567 ) เวลา12.30 น. ที่ศาลาทานบารมี วัดวิมลนิวาส บ้านหนองแก ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด หลวงพ่อวิมลบุญโกศล เจ้าอาวาสวัดวิมลนิวาสร้อยเอ็ด พระนักปฎิบัติ นักพัฒนา ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานสืบสานประเพณีก่อพระเจดีย์ทราย ภายใต้ชื่อมหาสงกรานต์ เสาร์5 สร้างบุญบารมีใช้หนี้สงฆ์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่9-13 เมษายน 2567 โดยมีพระสงฆ์ คณะกรรมการวัด ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง

หลวงพ่อวิมลบุญโกศล ประธานการประชุมเมตตากล่าวว่า ประเพณีก่อพระเจดีย์ทราย ผูกโยงกับคติความเชื่อเรื่องเวรกรรมในพระพุทธศาสนา เชื่อว่าการ ก่อเจดีย์ทราย ถวายวัดเพื่อนำเศษดินทรายที่ติดเท้าออกจากวัดไป มาคืนวัดในรูปของเจดีย์ทรายและเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เชื่อกันว่าจะได้อานิสงส์มาก คือจะไม่ตกนรกหลายร้อยชาติ ถ้าเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเพรียบพร้อมด้วยยศถาบรรดาศักดิ์ มีบริวารและเกียรติยศชื่อเสียง หากตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ พรั่งพร้อมด้วยสมบัติและมีนางฟ้าเป็นบริวาร จึงทำให้คนโบราณนิยม “ก่อพระเจดีย์ทราย” ใน “วันสงกรานต์”

และเป็นกุศโลบายให้คนในชุมชนรวมตัวกันได้พบปะสังสรรค์กัน เพื่อจัดประเพณีรื่นเริงเป็นการสร้างความสามัคคีของคนในชุมชนด้วย

มูลเหตุของ “การก่อเจดีย์ทราย” มีเรื่องเล่าว่า “พระเจ้าปเสนทิโกศล” ได้เสด็จไปยังเมืองสาวัตถีพร้อมบริวาร ได้เห็นหาดทรายขาวบริสุทธิ์ก็เกิดจิตศรัทธาก่อทรายเป็นเจดีย์ ๘ หมื่น ๔ พันองค์แล้วอุทิศเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชา เมื่อพระองค์ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ได้ทูลถามถึงอานิสงส์การก่อเจดีย์ทรายดังกล่าว พระพุทธเจ้าตรัสว่า”การที่มีจิตเลื่อมใสศรัทธาก่อเจดีย์ทรายถึง ๘ หมื่น ๔ พันองค์ หรือเพียงองค์เดียวก็ได้อานิสงส์มาก คือจะไม่ตกนรกหลายร้อยชาติ ถ้าเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเพียบพร้อมไปด้วยยศถาบรรดาศักดิ์ มีบริวารและเกียรติยศชื่อเสียง หากตายก็จะได้ขึ้นสวรรค์ พรั่งพร้อมด้วยสมบัติและมีนางฟ้าเป็นบริวาร,,,”ด้วยอานิสงส์ดังกล่าว จึงทำให้คนโบราณนิยมก่อเจดีย์ทรายเป็นประเพณีมาจนทุกวันนี้

ด้วยเหตุนี้วัดวิมลนิวาสร้อยเอ็ดภายใต้การนำของพระเดชพระคุณหลวงพ่อวิมลบุญโกศล พระเกจิอาจารย์ชื่อดังสายเมตตาและโชคลาภแห่งที่ราบสูงเมืองร้อยเอ็ด จึงต้องการที่จะธำรงและรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงานให้อยู่ชั่วลูกชั่วหลานสืบต่อไป ภายใต้ชื่อ ประเพณีก่อพระเจดีย์ทราย มหาสงกรานต์ เสาร์5 สร้างบุญบารมี ใช้หนี้สงฆ์ ทำบุญก่อพระเจดีย์ทรายปีละครั้ง ชาตินี้ต้องทำ ข้อความดังกล่าวถือว่าเป็นสโลแกนของการจัดงานเพื่อชวนคนเข้าวัดร่วมทำบุญใหญ่ในครั้งนี้พร้อมกัน

ในปีนี้ถือว่าเป็นปีแรกที่มีกิจกรรมก่อเจดีย์ทราย ขนทรายเข้าวัด โดยผู้จัดงาน(วัดวิมลนิวาสร้อยเอ็ด)จะมีการประกวดแข่งขันก่อพระเจดีย์ทรายในกิจกรรมครั้งนี้รวม 2 ประเภท คือ1.ประเภทสถาบันการศึกษา 2.ประเภทชุมชน/ประชาชนทั่วไป โดยทั้ง 2 ประเภทการแข่งขัน ผู้นะเลิศที่1 จะได้เงินรางวัลและถ้วยรางวัลใบใหญ่จากนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และนายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อีกด้วย

สำหรับ วันที่ 9-13 เมษายน 2567 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย วันที่ 9-10 เมษายน 2567 เวลา 04.00น. ทำวัตรเช้า/อบรมจิตภาวนา เวลา06.30 น. ทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ เวลา 09.00 น. เปิดโอกาสทำบุญ รับบริจาคซื้อทรายเข้าวัด เปิดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน วันที่11 เมษายน 2567 เวลา 04.00น. ทำวัตรเช้า/อบรมจิตภาวนา เวลา06.30 น. ทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ เวลา 09.00 น. พิธีเปิดงานก่อพระเจดีย์ทราย เริ่มก่อพระเจดีย์ทราย ถึง วันที่ 12 เมษายน 2567 เวลา 16.00 น. เวลา18.00 น. ชมการแสดง วันที่ 12 เมษายน 2567 เวลา 04.00น. ทำวัตรเช้า/อบรมจิตภาวนา เวลา06.30 น. ทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ เวลา 16.00 น. ส่งสัญญาณหมดเวลาก่อพระเจดีย์ทราย คณะกรรมการตัดสินเยี่ยมชมและให้คะแนนเจดีย์ทรายทุกทีมที่ส่งแข่งขัน เวลา 18.00 น. ชมการแสดง เวลา 19.00น. พิธีน้อมถวายพระเจดีย์เป็นพุทธบูชา อธิฐานจิตในบุญกุศล/พระสงฆ์อนุโมทนา เวลา 19.39 น. พิธีมอบรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ วันที่13 เมษายน 2567 ขึ้น5ค่ำ เดือน5 ปี5 (เสาร์5) เวลา 07.00น. ทำบุญตักบาตรพระภิษุสงฆ์ เวลา 08.29 น.พราหมณ์ประกอบพิธีบวงสรวง เวลา 09.09 น. ประกอบพิธีจุดเทียนชัยพุทธาภิเษก พระปิดตาพุทธซ้อนเสาร์ 5 เวลา11.11 น. ดับเทียนชัย เวลา 13.00 น.พิธีสักการะและสรงน้ำหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด/สรงน้ำพระภิษุสงฆ์ เวลา 14.00 น. -ขบวนแห่พระพุทธศักดิ์สิทธิ์ -ขบวนแห่นางสงกรานต์และผู้สูงอายุ -สรงน้ำผู้สูงอายุในเขตตำบลเหนือเมือง จำนวน 250 คน -ชมการแสดงของผู้สูงอายุ -ชมการแสดงของชุมชนเหนือเมือง -มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้สูงอายุ -รับของแจกที่ระลึก พระปิดตาพุทธซ้อนเสาร์ 5 หลวงพ่อวิมลบุญโกศล- เสร็จพิธี

อนึ่งกิจกรรมทั้งหมดจะจัดอยู่บริเวณ มณฑลพิธีเกาะกลางน้ำวัดวิมลนิวาส บ้านหนองแก ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด มาร่วมสืบสาน ต่อยอดบุญ ก่อพระเจดีย์ทราย ขนทรายเข้าวัด ถวายเป็นพุทธบูชาที่วัดวิมลนิวาสร้อยเอ็ด กันเยอะๆนะครับผม สาธุ

 

โกสิทธิ์/ร้อยเอ็ด(ห)
081-377-2689

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป