14/04/2024

บก.ปคบ. ร่วมด่านกักกันสัตว์สงขลา จับกุมลักลอบนำเข้าตีนไก่ เถื่อน สกัดโรคระบาดสัตว์ จากต่างประเทศ

บก.ปคบ. ร่วมด่านกักกันสัตว์สงขลา จับกุมลักลอบนำเข้าตีนไก่ เถื่อน สกัดโรคระบาดสตว์ จากต่างประเทศ

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับ การคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก., พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย  รอง ผบช.ก.,พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคบ., พ.ต.อ.อนุวัฒน์ รักษ์เจริญ รอง ผบก.ปคบ.,                  พ.ต.อ.ชัฏฐ นากแก้ว รอง ผบก.ปคบ.,พ.ต.อ.ไกรวิศท์ แสนทวีสุข ผกก.1 บก.ปคบ., พ.ต.ท.ไพรัช พรมวงศ์                 รอง ผกก.1บก.ปคบ.และ พ.ต.ท.เอก มหาสวัสดิ์ รอง ผกก.1บก.ปคบ.

เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม นำโดย พ.ต.ท.อนันต์ บัวแก้ว สว.กก.1 บก.ปคบ. พร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ  กก.1 บก.ปคบ. ร่วมกับนายณัฐชัย วรสุทธิ์ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์สงขลาและเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์สงขลา

วัน เวลา สถานที่ ตรวจค้น จับกุม วันที่(28มีนาคม 2567)เวลา 11.30 น.ได้ทำการจับกุม นางจันทิมา (นามสมมุติ) อายุ  46 ปี เลขประจำตัวประชาชน 5-1104-00002-24-8 ที่อยู่ 57 หมู่ 18 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

ข้อหา นำซากสัตว์ปีกเข้าราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายตามมาตรา 31 แห่ง พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 และเคลื่อนย้ายซากสัตว์ เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตโรคระบาดชั่วคราว หรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาด โดยไม่รับอนุญาต เป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจำเขต ตามมาตรา 22 และ 34  แห่ง พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558

      ของกลาง

     –  ตีนไก่แช่แข็ง จำนวน 5,664 กิโลกรัม

    –  ตีนไก่ถอดกระดูก (เล็บมือนาง) 565 กิโลกรัม

         รวม 6,229 กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 600,000 บาท

พฤติการณ์ เจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ ๑ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์สงขลา  ได้รับแจ้งจากสายลับว่ามีการใช้ที่พักอาศัย เลขที่ 207/1/7 หมู่ 1 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  ทำเป็นห้องเย็นสำหรับเก็บซากสัตว์ ลักลอบนำเข้าซากสัตว์ (สัตว์ปีก) จากประเทศมาเลเซีย จึงได้ประสานยังเจ้าหน้าที่ตำรวจในการเข้าตรวจค้นสถานที่ โดยใช้อำนาจตามมาตรา 41(2) แห่ง พ.ร.บ.โรครบาดสัตว์ พ.ศ.2558 ผลการตรวจค้นพบของกลาง เป็นตีนไก่แช่แข็ง 472 ลัง (ลังละ 12 กก.) รวม 5,664 กก. และ ตีนไก่ถอดกระดูก(เล็บมือนาง) จำนวน 113 ถุง(ถุงละ 5 กก.) รวม 565 กก. รวมทั้งหมด 6,229 กก. โดยนางนางจันทิมาฯ ไม่สามารถแสดงแหล่งที่มาของซากสัตว์ดังกล่าวได้ ได้แก่ใบอนุญาตให้นำซากสัตว์เข้าราชอาณาจักร(ใบ ร.7) และใบอนุญาตให้นำหรือเคลื่อนย้าสัตว์หรือซากสัตว์ เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตโรคระบาดชั่วคราว เขตโรคระบาด หรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาด(ใบ ร.3)ได้ จึงได้ทำการจับกุมพร้อมตรวจยึดของกลาง นำส่ง สภ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อดำเนินการขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

เตือนภัย ผู้ใดนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์โดยไม่ได้รับ ใบอนญาตตามมาตรา  ๓๑  วรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษจำคุกไมเกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป