15/04/2024

นราธิวาส – พล.นย.ค่ายจุฬาภรณ์ จัดกิดกกรรมในโอกาส พบปะและ เปิดปอซอ ละศีลอด

นราธิวาส – พล.นย.ค่ายจุฬาภรณ์ จัดกิดกกรรมในโอกาส พบปะและ เปิดปอซอ ละศีลอด

น.อ.สันติ เกศศรีพงษ์ศา ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.พร้อมด้วย ฝ่ายอำนวยการ, ผบ.นขต.ฯ และกำลังพลของหน่วยที่นับถือศาสนาอิสลาม ร่วมพิธีละศีลอด (เปิดปอซอ) ในเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๕ ประจำปี ๒๕๖๗ ตามกิจกรรมรอมฎอนสันติสุข และส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรม ณ โรงอาหาร พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย. ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส ในโอกาสเดียวกันนี้ น.อ.สันติ เกศศรีพงษ์ศา ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. ได้กล่าวพบปะให้กำลังใจ

พร้อมกับแสดงความปรารถนาดีแก่กำลังพลที่นับถือศาสนาอิสลาม ขอให้กำลังพลทุกนายมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ พร้อมปฏิบัติศาสนกิจในเดือนอันประเสริฐนี้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ได้บุญกุศลสู่ครอบครัว และบรรลุผลสำเร็จตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ทุกประการ อันนำไปสู่ความเข้มแข็ง ทั้งทางร่างกายและจิตใจ เป็นการขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์อย่างแท้จริง ซึ่ง กรม ร.๓ พล.นย./ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต. กองทัพเรือ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการประกอบศาสนกิจในห้วงเดือนรอมฏอนของกำลังพล และพร้อมที่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่ให้การประกอบศาสนกิจบรรลุผลให้สมบูรณ์ที่สุด

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร / อัสมา บินมะนุ จ.นราธิวาส

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป