21/04/2024

แม่ฮ่องสอน-นายอำเภอแม่สะเรียง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟป่า พร้อมมอบสิ่งของบริจาคช่วยเหลือราษฎรจิตอาสาดับไฟป่า“เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน”

แม่ฮ่องสอน-นายอำเภอแม่สะเรียง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟป่า พร้อมมอบสิ่งของบริจาคช่วยเหลือราษฎรจิตอาสาดับไฟป่า“เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน”
นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอแม่สะเรียง/ที่ปรึกษากิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง ได้เดินทางมาติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ณ ศูนย์สั่งการและติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน (War Room) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน ตำบลแม่กาศ อำเภอแม่สะเรียง
พร้อมนี้ ได้มอบเสบียงและของใช้จำเป็นสำหรับดับไฟป่า จากกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง ซึ่งได้รับการจาคช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน เพื่อนำไปสนับสนุุนภารกิจเฝ้าระวังและดับไฟป่า แก่ราษฎรจิตอาสาดับไฟป่าในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง จำนวน 15 รายการ ซึ่งกำลังปฎิบัติหน้าที่ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาลาวิน เนื้อที่ ประมาณ 6 แสนไร่ จำนวน 60 ชุดๆละ 3 คน รวมทั้งสิ้น 255 คน ได้มอบหมายให้หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน นำไปแจกจ่ายอย่างทั่วถึงและถึงมือผู้ปฏิบัติงาน ต่อไป
สำหรับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน พื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 596,875 ไร่ ตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.เสาหิน และ ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ครอบคลุมทั้งหมด 10 หมู่บ้าน 40 หย่อมบ้าน ซึ่งจากรายงานสถานการณ์ไฟป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ที่ผ่านมา สถิติจุดความร้อนในพื้นที่ ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม 2567 จนถึงปัจจุบัน ตรวจพบจุดความร้อนแล้ว 463 จุด
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป