15/04/2024

เสวนารับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบการเวนคืนจากการก่อสร้างทางด่วน(อุโมงค์ทางด่วน N.1)​

เสวนารับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบการเวนคืนจากการก่อสร้างทางด่วน(อุโมงค์ทางด่วน N.1)​

วันนี้31 มีนาคม 2567 เวลา 15:00 น.ว่าที่ร้อยตรี.ธนิตศักดิ์ ดารามั่น อดีต​ คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และ อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)​ พรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วย​นาย ธราธพ ชาตรี​ (ทีมงานฯ ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณ​สวัสดิ์​ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์, นายเฉลิมพล จินตนพันธ์ อดีตประธานสภาเขตลาดพร้าว ร่วมวงเสวนารับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบการเวนคืนจากการก่อสร้างอุโมงค์ทางด่วน (N1บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ) บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจแขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยคาดว่าจะมีผู้ได้รับผลกระทบจำนวน 200 หลังคาเรือน โดยในเรื่องดังกล่าวมีการประชุมทุกสัปดาห์ของผู้ได้รับผลกระทบ โดยในวันนี้เช่นกันตนได้มาร่วมรับฟังปัญหาและข้อห่วงใยที่จะเกิดผลกระทบระหว่างการก่อสร้างและในระยะ​ การก่อสร้างตลอดจนหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยผลกระทบสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง และผู้ได้รับผลกระทบยังไม่มีความชัดเจนแต่ประการใด โดยมติที่ประชุมของผู้ได้รับผลกระทบจะทำการคัดค้านในการก่อสร้างทางด่วน (N1) โดยจะทำหนังสือไปถึงหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงสื่อสารมวลชนให้ทราบถึงผลกระทบและการสิ้นเปลืองงบประมาณที่ต้องใช้มากกว่า 36,000 ล้าน และไม่ได้สร้างการกระจายตัวทางเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนในบริเวณ ทั้งๆที่ยังมีระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลอยู่บริเวณเกาะกลางถนนประเสริฐมนูกิจอยู่แล้ว ซึ่งในข้อเท็จจริงยังมีพี่น้องประชาชนอีกหลายคนโดยเฉพาะภาคเอกชนร้านค้าที่ยังไม่ทราบถึงผลกระทบในการเวนคืนที่ตนเองจะต้องถูกเวนคืน100% รวมถึงรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆซึ่งยังไม่ชัดเจน ในวันนี้จึงมีการประชุมดังกล่าวขึ้นและได้มาร่วมรับฟังข้อห่วงใยข้อกังวลของพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะได้เป็นผู้ประสานงานในส่วนของผู้บริหารพรรคประชาธิปัตย์ ต่อไป

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป